Praktische tips voor een WBSO-administratie

Gepubliceerd op 5 februari 2016

Deze pagina geeft u praktische tips voor een WBSO-administratie.

U vraagt WBSO aan. Door het aanvragen van deze fiscale maatregeling gaat u een aantal administratieve verplichtingen aan. U dient bij te houden:
Een projectadministratie

Hieruit moet blijken welke activiteiten er binnen de projecten plaatsvonden. De administratie laat niet alleen de successen van de innovatie, maar met name ook het speuren en ontwikkelen zien.
Een urenadministratie

Hieruit moet blijken hoeveel uren er op welke projecten besteed zijn door welke medewerker. Bij onderstaande documenten kunt u een template voor de urenregistratie downloaden.

Een financiële administratie

De documentatie die u over het project ontvangt en de wijze waarop u het financiële voordeel verrekend hebt.

Hieronder geven wij praktische tips voor hoe u een WBSO-administratie kunt inrichten. Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben; aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Wij adviseren u graag over hoe u uw administratie het beste kunt inrichten – of aanpassen – conform de vereisten van de WBSO.
Projectadministratie:

 • Houd de projectadministratie per project bij. Bewaar (kopieën van) bestaande documenten;
 • Bewaar zowel formele als informele documenten;
 • Voorzie documenten waar mogelijk van datum en de naam van de opsteller;
 • Maak (tussentijds) foto’s van prototypes en voorzie ze van datum en bijschrijft;
 • Bewaar niet alleen eindversies van tekeningen, maar ook tussenliggende versies;
 • Stel eens per kwartaal een korte voortgangsrapportage op (niet verplicht);
 • Wacht niet met het verzamelen van documenten, maar stop alles meteen in een (digitale) projectmap;
 • Zorg in ieder geval dat de administratie gereed is binnen twee maanden na afloop van een kwartaal waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden;
 • Laat Berenschot controleren of uw projectadministratie ‘WBSO-proof’ is.

Urenadministratie:

 • Houd de uren bij volgens de urenstaat door RVO aanbevolen (template urenregistratie) of een vergelijkbaar format. Een elektronische administratie is ook mogelijk (mits gezekerd);
 • Houd de uren dagelijks bij; zorg in ieder geval dat deze zijn bijwerkt binnen tien werkdagen na een dag waarop S&O-werk verricht is;
 • Houd een ‘gesloten’ urenadministratie bij: registreer ook ziekte-, verlof- en niet-S&O-uren;
 • S&O-uren tellen alleen mee wanneer deze:
  • zijn besteed aan goedgekeurde WBSO-projecten;
  • zijn gemaakt door medewerkers op uw loonlijst;
  • zijn gemaakt binnen de periode waarvoor de beschikking is afgegeven;
  • zijn gemaakt binnen de EU.
 • Niet alle werkzaamheden die aan een WBSO-project zijn besteed, mogen meetellen als S&O-uren. Houd rekening met de projectomschrijving uit de aanvraag, het type project en eventuele opmerkingen vermeld in de beschikking. Zie hier voor een overzicht van verschillende types projecten en de specifieke werkzaamheden die u kunt meetellen als S&O-uren.
 • Wij raden u aan geen uren van stagiaires mee te nemen in de WBSO-realisatie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs;
 • Laat uw adviseur bij Berenschot controleren of uw projectadministratie ‘WBSO-proof’ is.

Financiële administratie:

 • Bewaar per kalenderjaar alle documenten die wij u hebben toegestuurd:
  • Kopieën van alle aanvragen;
  • (kopieën van) alle beschikkingen; “S&O-verklaringen”;
 • Bewaar de volgende documenten die u zelf heeft moeten opstellen:
  • Het bedrag van de toegepaste afdrachtsvermindering per kalendermaand;
  • De berekening van de totale afdrachtsvermindering per aanvraagperiode;
  • De optelsom van het totaal aantal gerealiseerde S&O-uren;
  • Lijst met namen van alle S&O-medewerkers, fiscaal nummer en de loonstaten;
  • Kopieën van uw loonheffingenaangiften van de verschillende aangiftetijdvakken;
  • Meldingen/berichten die betrekking hebben op correctie van S&O-uren, correctiebeschikkingen en correctieaangiften.

Alle administratie moet gedurende 7 jaar worden bewaard.

Rechts bij downloads kunt u een voorbeeld invoermodel kosten en uitgaven en voorbeeld invoermodel urenstaat downloaden om te gebruiken voor uw eigen administratie.

Hebt u vragen over uw administratie of wilt u uw administratie graag eens laten controleren door een van onze adviseurs, neem dan gerust contact op via één van onze adviseurs, rechts onder het kopje: 'meer informatie'.