Research & Development Aftrek (RDA)

Gepubliceerd op 15 februari 2012

De RDA-regeling is net als de WBSO bedoeld voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. Waar de WBSO voorziet in verlaging van de loonkosten, biedt de RDA fiscaal voordeel voor overige kosten die worden gemaakt voor R&D-werkzaamheden. Het gaat hierbij onder andere om materiaalkosten, aanschafkosten voor apparatuur of software, kosten van huur van apparatuur en kosten ten behoeven van metingen of tests.

De RDA vormt een extra aftrekpost voor uw vennootschapsbelasting.

Bijdrage

De bepaling van het RDA-bedrag kan op twee manieren:

  • Op basis van een opgave van geschatte kosten/uitgaven
  • Vast bedrag per uur (In geval van minder dan 1800 WBSO-uren per jaar).

In 2012 bedraagt de RDA 40% van de goedgekeurde RDA-kosten/uitgaven, danwel 40% van het forfaitaire bedrag op basis van de goedgekeurde S&O-uren. Bij 25% vennootschapsbelasting betekent dit een netto voordeel van 10%.

Alleen kosten die te maken hebben met goedgekeurde WBSO-projecten komen in aanmerking voor RDA. Indien u dus geen WBSO-aanvraag indient, kunt u geen gebruik maken van deze regeling.

Aanvragen

Wilt u ook belastingvoordeel halen uit overige kosten voor R&D-werkzaamheden anders dan loonkosten? Neem dan contact met ons op.