Overzicht S&O-werkzaamheden per projecttype

Gepubliceerd op 5 februari 2016

Deze pagina geeft u een overzichtS&O-werkzaamheden en projecttypen.

Overzicht SO-werkzaamheden

  1. Het bouwen van pilot-plants op productieschaal en prototypes/proefopstellingen met commerciële of productieve betekenis is géén S&O.
  2. Zelfs na marktintroductie kan herontwikkeling plaatsvinden. Wanneer hierbij nieuwe technische knelpunten optreden, is deze herontwikkeling eveneens S&O-werk.
  3. Voor het daadwerkelijke S&O-project, waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht, dient een aparte projectomschrijving te worden opgesteld.
  4. Financiële analyses zijn geen S&O-werk. Financiële aspecten kunnen echter wel een criterium zijn bij het afwegen van de alternatieven.