Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Gepubliceerd op 15 februari 2012

Een veelgehoorde vraag van ondernemers is: "Als ik nu zelf een product ontwikkel, kan ik dan subsidie krijgen voor de uren die ik hier zelf insteek? En zo ja, hoe dan?" Dat kan inderdaad, met de WBSO-regeling.

Met de WBSO hoeft u minder loonbelasting af te dragen over de tijd dat uw medewerkers R&D-werk hebben verricht. Het gaat hierbij om onderzoeks- of ontwikkelingswerkzaamheden naar voor uw bedrijf nieuwe technieken t.b.v. producten, productieprocessen of software. Deze vermindering van de afdracht bedraagt voor 2012 42% van de eerste 110.000 euro aan loonkosten en 14% over de resterende loonkosten. Het betreft hier de loonkosten die direct gerelateerd zijn aan het R&D-werk.

Bijdrage

Een WBSO-aanvraag wordt gebaseerd op het aantal uren dat uw bedrijf verwacht te gaan besteden aan lopende of te verwachten R&D-projecten over een komende periode (bijvoorbeeld een half jaar). De eerste 2 jaren dat u WBSO aanvraagt worden deze uren bepaald aan de hand van een vast uurtarief van € 29,-, daarna wordt het gemiddelde uurtarief van uw R&D-medewerkers gebruikt.

Aan de hand van onderstaand rekenvoorbeeld wordt inzichtelijk wat de WBSO u op kan leveren.

Periode S&O-verklaring

Januari tot met juni van het jaar 2012

Forfaitair S&O-uurloon [EUR]

29

Aantal S&O-uren

500

S&O-loon [EUR]

14.500

Fiscaal voordeel (42%)

6.380

Aanvragen

Wilt u ook belastingvoordeel halen uit de loonkosten voor R&D-werkzaamheden? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Voor fiscaal voordeel over R&D-kosten anders dan loonkosten kunt u gebruik maken van een andere fiscale regeling, de RDA-regeling. Research & Development Aftrek (RDA). Hiervoor dient een WBSO-verklaring als uitgangspunt.