Topcoach


Hoe blijft u als manager optimaal presteren? Slaagt u erin werk en privé in balans te houden? Hoe zorgt u ervoor dat uw energie op peil blijft? Berenschot helpt u meer inzicht te krijgen in uw kracht, blokkades te overwinnen, nieuwe perspectieven te ontdekken en verder te groeien.

We doen dit aan de hand van feedback, concrete aanwijzingen en oefenen met praktijksituaties. Dit alles in een strikt vertrouwelijke setting, met als hoofddoel: effectiviteit en resultaatgerichtheid. Zo werkt u aan uw persoonlijke competenties en vaardigheden en ontwikkelt u uw ongebruikte talenten en mogelijkheden op een effectievere wijze.

Ook wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, een sparringpartner zoekt of voor een lastige beslissing staat, kan coaching uitkomst bieden. Steeds staat een constructieve verandering centraal. Managers leren hun kracht kennen, op andere manieren tegen problemen aan te kijken, maar ook dat het creëren van kansen even belangrijk is als het aanpakken van de problematiek.

Werkwijze

In een oriënterend gesprek tussen u en de adviseur wordt het doel van de begeleiding bepaald. Ook komt expliciet aan de orde of het klikt tussen u en uw gesprekspartner. Voortgang en ontwikkeling worden op gezette tijden besproken, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever.