Tags

Verhogen doelmatigheid Europese aanbestedingen


Complexere aanbestedingen vereisen een scala van betrokkenen en een gestructureerde aanpak van analyse en uitvoering. Steeds meer publieke organisaties onderkennen dat hun wijze van werken de strategische inkoopmogelijkheden en de doelmatigheid onvoldoende ondersteunt.

Door tal van organisaties wordt Berenschot daarom benaderd voor een nadere invulling van de inkooporganisatie, onder andere door haar tools en templates te implementeren. Deze zijn door Berenschotadviseurs ontwikkeld voor de publieke sector en worden aangepast aan de bij de organisatie gebruikte standaarden. Met workshops wordt de invoering van de tools begeleid. De bereikte resultaten ondersteunen het doelmatig uitvoeren van aanbestedingen:

  • Een pro-actieve planning en monitoring van aanbestedingen.
  • Gestructureerd intern accountmanagement en multidisciplinaire samenwerking.
  • Een strategische borging bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie.
  • Effectieve en efficiënte aanbestedingsdocumenten.
  • Juridisch verantwoord modulair opgezette contracten.

Berenschot helpt u graag bij het succesvol uitvoeren van complexere aanbestedingstrajecten. Onze ondersteuning bij het uitzetten van aanbestedingen is niet alleen gericht op de rechtmatigheid, maar juist ook op de doelmatigheid van het aanbestedingstraject. Wilt u samen met de leveranciers de doelmatigheid vergroten, de prestaties van uw keten continu verbeteren en risico's minimaliseren? Met prestatie-inkoop kan Berenschot u bijstaan. Samen met u vertalen wij de wensen en eisen van de interne klant naar de prestaties en activiteiten van de inkoopfunctie. Voor specifieke beleidsterreinen en inkooppakketten worden de gewenste uitkomsten functioneel vertaald in kritische prestatie-indicatoren. In een specifiek daartoe opgezet aanbestedingsproces wordt de kennis van de leveranciers en hun verantwoordelijkheid aan een succesvolle uitvoering optimaal ingezet.

De door Berenschot bereikte resultaten zijn onder andere:

  • Een betere omschrijving van inkoopbehoeften.
  • Een grotere toegevoegde waarde van de leveranciers.
  • Meer output van aanbestedingen tegen een lagere prijs.