Wets- en beleidsevaluaties

Gepubliceerd op 25 juli 2011

Het doel van een evaluatie is het achteraf bepalen van de waarde van een instrument, product of dienst. Dit vindt plaats door het verzamelen van feitelijke informatie, subjectieve informatie (meningen, wensen, verwachtingen) en het afzetten van deze informatie tegen het initiële doel. Hieruit volgt vervolgens of gewenste en bedoelde doelstellingen zijn bereikt. Maar ook of onbedoelde maar toch gewenste of ongewenste effecten zijn gerealiseerd.

Een klassieke evaluatie behelst bij aanvang het opstellen van een beleidskader en een juridisch kader. Onze juridisch adviseurs beschikken over de competentie om de wetstekst en achterliggende stukken in begrijpelijke termen uit te leggen, de context waarbinnen de wet tot stand is gekomen te duiden en de link te leggen met de praktijk waarbinnen de wet zijn effecten bewerkstelligt.Dat is de meerwaarde van onze inzet.