Wijkscan


Waar ligt de kracht van uw wijk? Welke kansen liggen voor het oprapen als ze een klein duwtje in de rug krijgen? En hebt u een goed beeld van de spontane initiatieven in uw wijk om de leefbaarheid te verbeteren?

Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen heeft Berenschot de Wijkscan© ontwikkeld - en inmiddels met succes in diverse steden en wijken uitgevoerd. Daarmee kunt u achterhalen hoe bewoners en professionals de wijk beleven.

Ook schetst de Wijkscan sterke punten en kansen voor de toekomst. Dit stelt u in staat uw beleid ten aanzien van een wijk aan te scherpen. Daarnaast brengt de Wijkscan nieuwe samenwerkingspartners en mogelijke allianties in kaart.

prototype-wijkscan

Berenschot denkt bij wijken vanuit kansen en kracht. Dit om positieve ontwikkelingen en kansen in beeld te brengen. En om te komen tot nieuwe, kansrijke samenwerkingsmogelijkheden tussen partijen die vanuit een probleemgeoriënteerde aanpak niet aan de oppervlakte zouden komen. Een Wijkscan laat vaak zien dat de feitelijke situatie in een wijk minder erg is dan het imago doet vermoeden. Dat biedt u aanknopingspunten om de blik van de buitenwereld op de wijk positief te beïnvloeden!

De Wijkscan in de praktijk

In opdracht van WWI en in samenwerking met verantwoordelijke wijkmanagers heeft Berenschot o.a. in Wielwijk, Zuilen-oost, Transvaal, Slotervaart en Bergpolder wijkscans gemaakt. Bewoners en andere betrokkenen uit de wijk gaan in gesprek over de positieve ontwikkelingen in de wijk, aan de hand van een aantal thema's. Met deze wijkscans worden sterke eigenschappen en kansen overzichtelijk in beeld gebracht, daarnaast brengt het kansrijke samenwerkingsmogelijkheden tussen partijen in beeld die vanuit een probleemgeoriënteerde aanpak niet aan de oppervlakte zouden komen.
Zie voor meer informatie over deze wijkscans de downloads.