Organisatieontwikkeling


Strategische keuzes als een herpositionering, een ingrijpende reorganisatie of de noodzaak om ‘meer met minder' te doen, hebben altijd gevolgen voor het gedrag van medewerkers en leidinggevenden. Hun dagelijkse gedragspatronen voldoen niet zonder meer in de nieuwe situatie - terwijl juist zij de nieuwe strategische keuzes tot een succes moeten maken.

--

Organisaties dienen strategische keuzes daarom ook te vertalen naar mogelijke consequenties voor het feitelijk gedrag van mensen. Als gedragsinterventiespecialist helpt Berenschot managers en medewerkers bij het doorleven van (strategische) keuzes op gedragsniveau om zo te komen tot nieuw, gewenst gedrag en verwezenlijking van de ambities van de organisatie.

Hiervoor beschikt Berenschot over sectorspecifieke expertise in de publieke en private sector. Wij weten als geen ander aan te sluiten bij wat er al goed gaat binnen de organisatie en ondersteunen onze klanten bij wat nog beter kan.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Opzetten nieuwe organisatie Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers ook echt een team gaan vormen? Hoe stuur ik op complementaire competenties en rollen binnen mijn organisatie? Hoe vergroot ik het lerend vermogen van medewerkers?
  • Inslaan nieuwe koers Hoe vertaal ik de nieuwe koers naar het dagelijkse gedrag van medewerkers? Hoe doorbreek ik daarbij vaste patronen? Hoe zorg ik ervoor dat de goede mensen blijven? Wat betekent de nieuwe koers voor ons opleidingsbeleid?
  • Krimpen door bezuiniging Hoe kunnen we met minder mensen toch ons werk goed blijven doen? Hoe vergroot ik de effectiviteit van mijn medewerkers? Hoe houd ik medewerkers onder hoge druk gemotiveerd? Wat is nodig om mijn medewerkers optimaal inzetbaar te maken?
  • Omgaan met groei Hoe zorg ik in een grote organisatie dat alle medewerkers nog weten waaraan zij een bijdrage leveren? Hoe bewerkstellig ik de transitie van een pioniersfase naar een meer zakelijke fase? Hoe breng ik bij een fusie verschillende ‘bloedgroepen' tot elkaar?
  • Reorganiseren Wat betekent de reorganisatie voor het gedrag van individuele medewerkers? Hoe laat ik de nieuwe entiteiten effectief en efficiënt elkaar samenwerken? Op welke manier kunnen we de in- en uitstroom van (nieuwe) mensen vlot laten verlopen?
  • Reageren op incidenten Hoe maak ik ontoelaatbaar gedrag binnen mijn organisatie bespreekbaar? Hoe weet ik of er sprake is van een incident of van structureel wanpresteren? Wat zijn eigenlijk de belangrijkste waarden binnen mijn organisatie?

Downloads

"Wil een organisatie op gedragsniveau succesvol functioneren, dan dient er een goede balans te zijn tussen de belangen van individuele medewerkers en die van de organisatie. Normen en waarden voor gedrag en organisatiesystemen vormen daarvoor de bouwstenen. Nu ontbreekt binnen organisaties vaak de congruentie tussen beloning, carrièrepad en de omarmde waarden. Dat is jammer. Want als die samenhang er wel is, zijn medewerkers meer gemotiveerd om hun werk te doen. En heeft de organisatie een eenduidig verhaal richting stakeholders. Zo komen organisatie en stakeholders op één lijn. Daarom vormen excellence, ethiek en engagement de basis van onze filosofie van waardig organiseren."

Externe links