Subsidie- en innovatieadvies


Stilstand is achteruitgang. Een onderneming moet zich voortdurend afvragen of haar producten, diensten en werkwijze nog passen bij de huidige tijd. Innovatie kan gaan over technologische innovatie voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Maar ook over het verbeteren van een onderneming op het gebied van personeel en werkprocessen via opleidingen en veranderingen in bedrijfscultuur en -organisatie.

Een visie vormen op de benodigde innovaties binnen een bedrijf en deze omzetten in gewenste acties, kent vele aspecten. Daarnaast kosten innovaties geld, dat vaak niet op korte termijn terugverdiend kan worden. Hoe kom je als organisatie aan de broodnodige fondsen voor innovatie, nu financiering vanwege bezuinigingen op overheidssubsidies onder druk staat?

Berenschot heeft verstand van innovatie op verschillende vlakken. Wij ondersteunen u bij het opstellen van innovatiebeleid, het opzetten en uitvoeren van innovatieprojecten, en het managen van deze projecten. Daarnaast onderzoeken we welke subsidies beschikbaar zijn voor uw activiteiten.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Innovatiebeleid Hoe kunnen we met andere partijen in de markt een toekomstvisie ontwikkelen? Is er een gezamenlijk belang te ontdekken? Waar moeten we op inzetten om te kunnen blijven bestaan?
  • Opleidingsbeleid In het kader van de ontwikkeling van personeel heb ik subsidie aangevraagd. Hiervoor moet ik een opleidingsplan overleggen. Hoe breng ik onze opleidingsinspanningen in kaart?
  • Sociale innovatie Ik wil integratie bevorderen, of medewerkers opleiden zodat ze langer kunnen werken. Zijn daar subsidies voor? En hoe zet ik zo'n project op?
  • Subsidies Ik wil subsidies verwerven voor projecten in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Welke subsidies zijn er voor mij beschikbaar?
  • Subsidieadvies Ik ga investeren in energiebesparing. Kan de overheid daar financiering voor verzorgen? Ik wil een nieuw, duur product ontwikkelen. Waar kan ik terecht voor fondsen?
  • Subsidies in de zorg Ik investeer in mijn personeel, is hier aanvullende financiering voor beschikbaar? Ik ga duurzame energie- en bedrijfsmiddelen aanschaffen voor mijn woon-zorgcombinatie, kan ik hier subsidie voor krijgen? Ik heb innovatieve ideeën voor verbetering van de zorg, waar vind ik middelen voor mijn project? Hoe kan ik subsidie aanvragen voor mijn onderzoeksproject in de zorg?
  • Technologie en innovatie Ik wil met nieuwe producten inspelen op bepaalde bewegingen in de markt. Hoe doe ik dat? Mijn bedrijf heeft al jaren hetzelfde productpakket. Ik weet dat ik moet innoveren, maar hoe pakken we dat aan?
  • Uitvoering subsidieregelingen Wij hebben een subsidieregeling opgesteld maar kunnen de uitvoering ervan zelf niet aan. Hoe regelen we nu de beoordeling van de subsidieaanvragen en de afhandeling van de bezwaar- en beroepschriften?.
  • Wegwijs in subsidieland Hoe blijf ik real-time op de hoogte van de subsidieregelingen die voor mijn organisatie interessant zijn? Is attendering mogelijk zodra er een voor ons aantrekkelijke subsidieregeling opengaat? Zijn er financiële middelen voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
  • Hoe gaan wij als arbeidsmarktregio om met het nieuwe ESF-programma?

john-eisses

"De overheid maakt duidelijk een terugtrekkende beweging als het gaat om financiering. Je ziet een verschuiving van subsidies naar leningen. Om te kunnen blijven innoveren, moeten organisaties andere geïnteresseerde partijen zien te vinden. Voor financiering en om innovaties mee vorm te geven. Dit kan via de private markt of via andere kanalen. Stel, een klant wil een R&D-centrum bouwen, maar de overheid is niet bereid hier geld in te steken. Dan definiëren wij samen met de klant het project en zoeken partijen die hier ook belang bij hebben. Op die manier blijft het mogelijk om in subsidiearme tijden innovatieprojecten uit te voeren."

John Eisses
Managing director Berenschot