Regeling Demonstratie Energie-Innovaties (DEI) voor etalage-projecten


De DEI-regeling financiert demonstraties van producten, processen en diensten die energie besparen, duurzame energie opwekken of het gebruik ervan stimuleren om het bewustzijn over deze energie-opties in Nederland te vergroten.

Nederlandse bedrijven met demonstratieprojecten die technologieën bevatten die de Nederlandse economie kunnen versterken voor wat omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers betreft, kunnen hun projectidee indienen.

Samenwerking is niet vereist voor deze regeling.

De maximale bijdrage voor een project is € 4.000.000.

De deadline voor deze regeling is 28 april 2015 of 27 oktober 2015. Aanvragen worden gerangschikt en beoordeeld op de bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding, de bijdrage aan de Nederlandse economie, mate van vernieuwing en versterking van de Nederlandse kennispositie en projectkwaliteit.