Regeling iDEEGO voor hoog innovatief fundamenteel & industrieel onderzoek


Het iDEEGO-programma biedt kansen voor innovatieprojecten waarin nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld voor de opwekking van duurzame energie, energiebesparing, efficiënt gebruik van energie en het intelligent integreren hiervan in multifunctionele bouwdelen.

De programmalijnen van deze regeling zijn:

  • Zonnestroom (PV) systemen
  • Compacte conversie en opslag van thermische energie
  • Multifunctionele bouwdelen
  • Energieregelsystemen en –diensten
  • Flexibele energie-infrastructuur

De maximale bijdrage is € 200.000.

Alleen een samenwerkingsverband kan een subsidieaanvraag indienen. In het samenwerkingsverband zit tenminste één ondernemer. Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen en dat deze verdeling evenredig is (financieel en inhoudelijk).

Deadline voor het indienen van aanvragen is 2 juni 2015. Aanvragen worden gerangschikt en beoordeeld op de bijdrage aan de Nederlandse economie, de mate van vernieuwing en versterking van de Nederlandse kennispositie, projectkwaliteit en de bijdrage aan het programma/de programmalijnen.

In het najaar opent een tweede tender. Hiervoor geldt dat de maximale bijdrage 1 miljoen euro is.