Regeling Hernieuwbare energie voor innovatieve experimentele ontwikkeling


De regeling Hernieuwbare energie richt zich op innovaties die bijdragen aan de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2023. De innovaties die voortkomen uit deze projecten moeten er toe leiden dat er een besparing op de uitgaven aan subsidies (m.n. SDE+) in de toekomst wordt gerealiseerd.

Deze regeling richt zich met name op ontwikkeling en demonstratie met TRL’s 6 t/m 8, maar projecten die ook werkpakketten hebben gericht op TRL 4 of 5 worden niet uitgesloten.

De subsidie bedraagt maximaal € 6.000.000 per hernieuwbare energieproject.

De beoordeling van de projecten geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst. Indienen kan vanaf 1 april 2015.

Ook hier is samenwerking, voor gedeelde rekening en risico, vereist.