Aangekondigde DHI-regeling uitgesteld, openingsdatum nog niet bekend


In een eerder nieuwsbericht informeerden wij u reeds over de verwachte openstelling van de DHI-regeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. De oorspronkelijke startdatum van 15 januari 2016 gaat echter niet door. De nieuwe openingsdatum wordt binnenkort bekendgemaakt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil met deze regeling het aantal Nederlandse mkb-ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken.

De regeling omvat een drietal instrumenten voor de drie bovengenoemde typen projecten:

  • Demonstratieprojecten: voor demonstraties (middels testopstellingen) van technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen, met als doel potentiële klanten te werven;
  • Haalbaarheidsstudies: gericht op export naar, dus investering door, een buitenlandse klant. Deze klant mag ook een buitenlandse overheid zijn. Studie leidt tot projectontwerp of businessplan;
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële mogelijkheden voor eigen investering in het buitenland; dit is bijv. een voorsortering op DGGF-investeringsprojecten.

Doelgroep

Dit is een regeling voor Nederlandse (mkb-)bedrijven die willen investeren in of exporteren naar opkomende markten en/of landen van het Dutch Good Growth Fund (DGGF-landen).

Bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Voor demonstratieprojecten geldt een maximale subsidie van € 200.000. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies kan maximaal € 100.000 worden aangevraagd. Het beschikbare budget voor de eerste tenderronde is € 2,5 miljoen voor opkomende markten en € 2 miljoen voor ontwikkelingslanden.

Deadline

De nieuwe openingsdatum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Wij volgen het nieuws rondom deze regeling op de voet. Geadviseerd wordt om de berichtgeving op deze site in de gaten te houden.

Er geldt het tenderprincipe: alle aanvragen die voor de deadline binnen zijn, worden beoordeeld; de sterkste aanvragen zullen worden gehonoreerd. De verwachting is er dat er verscheidene ronden zullen volgen; hierover is echter nog niets bekend.