Begroting 2016: subsidienieuws ministerie van Economische Zaken


Uit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor 2016 is af te leiden welke innovatiethema’s en regelingen het komende jaar op de agenda staan.

Innovatiesubsidies

De innovatiesubsidies MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) en Innovatieprestatiecontraction (IPC) zullen in 2016 wederom worden ingezet. Voor de MIT geldt dat de in 2015 geïntroduceerde regionale aanpak zal worden gehandhaafd, waarbij het Rijk de (nog onbekende) regionale budgetten aanvult. Hiervoor is € 35,5 miljoen gereserveerd, wat vergelijkbaar is met het budget in 2015.

De in 2007-2013 toegepaste IPC-regeling is positief geëvalueerd en zal ook in 2016 worden opengesteld, met een budget van € 3 miljoen. Hoe deze zal worden ingevuld, (generiek of topsector-specifiek) is nog niet bekend.

Wij zullen de berichtgeving aangaande deze subsidieregelingen scherp volgen en u informeren zodra er meer duidelijkheid is.

Subsidie voor doelmatige en duurzame energie

Duurzame energie blijft een belangrijk thema. De subsidieregelingen Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) en Windenergie op zee worden in 2016 opnieuw opengesteld. Het subsidiebudget voor de DEI-regeling is bovendien verhoogd.

Wij zullen de berichtgeving aangaande deze subsidieregelingen scherp volgen en u informeren zodra er meer duidelijkheid is.

Belangrijke innovatiethema’s, waarvoor subsidiebeleid wordt vormgegeven, zijn daarnaast:

  • Duurzame landbouw, visserij en voedselketens;
  • Groen ondernemerschap en groen wonen en werken;
  • Risico’s dekken voor aardwarmte.

Innovatiekredieten

Naast subsidies stelt het kabinet extra geld beschikbaar voor innovatieve mkb-ondernemers en voor onderzoek. Verschillende bestaande en nieuwe fondsen worden hiervoor ingezet: het Toekomstfonds (vanaf 2018) , het Aanvullend Actieplan MKB-financiering , de Groeifaciliteit (om achtergestelde leningenfondsen voor het mkb te stimuleren) en Stichting Microkrediet Nederland, die naar verwachting in 2016 1400 microkredieten, 250 mkb-kredieten en 600 werkkapitaalkredieten zal verstrekken. Ook de Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering wordt voortgezet.

Neem voor meer informatie omtrent de mogelijkheden met betrekking tot innovatiekredieten vrijblijvend contact met ons op.