ESF: nieuwe openstellingen Duurzame inzetbaarheid

Gepubliceerd op 16 september 2016

De subsidieregeling ESF 2014-2020 (Europees Sociaal Fonds) is gericht op de ondersteuning van projecten op het gebied van actieve inclusie en actief en gezond ouder worden.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met Irma van Roest via ons secretariaat: 030 - 291 6874.

Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen

Het doel van deze subsidie is gericht op het welzijn van werkenden; werknemers, maar ook zzp’ers. Een arbeidsorganisatie die een subsidieaanvraag indient, richt het project ten minste op eigen werknemers, maar deze kan ook zzp'ers deel laten nemen. Projecten dienen expliciet gericht te zijn op de bewustwording, sociale en gezondheidsmatige aspecten van duurzame inzetbaarheid om eraan bij te dragen dat werkenden tot hun pensioen betrokken en vitaal aan het werk blijven.

Binnen het doel van de regeling worden de volgende thema’s onderscheiden waarop een project gericht moet zijn:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Voorwaarden/specifieke eisen

De subsidieaanvrager moet zowel bij de subsidieaanvraag als bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie aantonen ten minste twee werknemers in dienst te hebben.
De subsidieaanvraag moet worden voorzien van een projectbeschrijving die bestaat uit een probleemanalyse, de concretisering van activiteiten die worden opgevoerd, het beoogde resultaat en de wijze waarop medewerkers worden betrokken bij het project.

Subsidie

De subsidie wordt verstrekt voor het inschakelen van een adviseur en bedraagt maximaal € 10.000. Voor de berekening van de subsidie is het uurtarief van de ingehuurde adviseur wederom bepaald op maximaal € 100 (exclusief btw).

Deadline

Aanvragen kunnen van 14 november 9:00 uur tot en met 25 november 17:00 uur worden ingediend.