Horizon 2020-oproep voor Fast Track to Innovation geopend


De oproep 2016 in het kader van het Horizon 2020-sneltraject voor innovatie, Fast Track to Innovation (FTI), is geopend voor indiening.

Doel:

Met het sneltraject voor innovatie kan ondersteuning worden geboden om veelbelovende ideeën het laatste zetje te geven voordat zij de markt op gaan en zo socio-economische waarde creëren voor Europa. Projecten omvatten dus de laatste fasen in een ontwikkelproject: demonstraties, pilotstudies, testen, en validatie van het businessmodel. Het technologisch concept moet al bewezen zijn (TRL 6).

Samenwerking tussen partijen met aanvullende achtergronden, kennis en vaardigheden, en door de hele keten heen, ziet Europa hierin als een randvoorwaarde voor succes.

Ideeën kunnen betrekking hebben op alle technologische sectoren of toepassingsgebieden. De voorkeur gaat uit naar innovatieve producten, processen en diensten die ofwel bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen, of zeer competitief in een globale markt kunnen worden gepositioneerd.

Doelgroep:

Alle juridische entiteiten die in de EU of in een met Horizon 2020 geassocieerd land zijn gevestigd, komen in aanmerking. Universiteiten, onderzoeksinstellingen en brancheorganisaties mogen dus ook meedoen; deelname van een industriële partner aan het consortium is echter verplicht. De voorkeur gaat uit naar consortia van drie tot vijf organisaties met een sterke ondernemingsparticipatie. Met name industriële MKB-partners die zich nog nooit eerder hebben ingeschreven op Horizon 2020 worden opgeroepen een aanvraag in te dienen.

Bijdrage:

De bijdrage bedraagt 70% van de subsidiabele kosten, met een verwachte omvang van € 1 miljoen tot € 2 miljoen per project. In uitzonderingsgevallen kan de bijdrage oplopen tot € 3 miljoen per project.


Deadline:

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 maart, 1 juni of 25 oktober 2016.