Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)


De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) biedt een bijdrage bij de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De regeling draagt bij aan de doelstelling van de overheid om gedurende de komende jaren meer en meer Nederlandse huizen en bedrijven te verwarming door duurzame warmte. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

Voorwaarden

  • Het product staat op de betreffende apparatenlijst (zie hieronder)
  • U vraagt ISDE-subsidie aan vóórdat u een apparaat koopt of bestelt
  • U mag het product niet binnen een jaar na vaststelling van de subsidie verwijderen

Bijdrage

De subsidiebijdrage per apparaat hangt af van het product en zijn energieprestatie. Klik voor de exacte bedragen op de links naar de apparatenlijsten voor warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels. De apparatenlijst 2016 voor zonneboilers is nog niet gepubliceerd.

Deadline

Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 tot en met 31 december 2016, of tot het budget voor 2016 is uitgeput. Aanvragen die buiten het budget vallen, kunnen echter nogmaals worden ingediend in 2017.