Kort nieuws: revolverend fonds huursector


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties start in het najaar 2014 een revolverend fonds voor de gehele huursector.

Het fonds zal leningen verstrekken met lage rentes aan verhuurders voor het uitvoeren van renovaties met een zeer hoog energiebesparingsniveau. De STEP-subsidie en het revolverend fonds huursector mogen verhuurders van sociale huurwoningen combineren indien voldaan wordt aan de voorwaarden van beide regelingen.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs via ons secretariaat: 030-291 6874.