Vanaf juni Startersbeurs voor heel Nederland beschikbaar


Met de Startersbeurs kunnen afgestudeerde starters op de arbeidsmarkt gedurende zes maanden, 32 uur per week, werkervaring opdoen in het bedrijfsleven en zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en verbeteren. In deze periode ontwikkelen zij competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij het opleidingsniveau. Voor werkgevers biedt de beurs een kans om jong personeel binnen te halen en kennis te laten maken met hun bedrijf. 150 gemeenten maken reeds gebruik van deze regeling en duizenden jongeren hebben hun kansen op de arbeidsmarkt vergoot met de Starterbeurs.

Doelgroep:

De regeling is gericht op jongeren (18 tot en met 26 jaar) die klaar zijn met hun opleiding en in de praktijk aan de slag willen, maar die geen baan weten te vinden.
Elk bedrijf in Nederland kan als leerbedrijf optreden. Het aantal startersplaatsen wordt hierbij gemaximeerd op basis van het aantal FTE in de organisatie.
Let op! De starter krijgt een leerwerkplaats in uw bedrijf. Dit houdt in dat de werkzaamheden van de starter zijn gericht op leren, en dat de starter wordt begeleid en regelmatig evalueert.

Bijdrage:

De kosten voor de werkgever zijn minimaal: de werkgever betaalt de starter een vergoeding van € 500,- netto per maand. Voor de dienstverlening van het servicebureau Starterbeurs Nederland betaalt de werkgever bij de start van het traject eenmalig € 550,- (excl. btw).

Deadline:

De regeling gaat in juni 2015 van start. Aanvragen van de startersbeurs wordt gedaan door de starter, minimaal 30 dagen vóór aanvang van het leerwerktraject.

Meer weten? Kijk op www.startersbeurs.nu