Deze zomer diverse subsidiekansen: Eurostars, Praktijkleren en MIT.


De zomermaanden bieden diverse subsidiekansen, met name voor het innovatieve mkb. In deze nieuwsflits vindt u de regelingen Eurostars, Praktijkleren en MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma dat (internationale) marktgerichte R&D-projecten op in principe alle technologiegebieden co-financiert. Internationale samenwerking is het sleutelwoord. In een typisch Eurostars-project werken organisaties samen uit 3-4 verschillende landen. Naast de meeste Europese landen zijn ook Canada, Zuid-Korea en Zuid-Afrika aan Eurostars verbonden.

Het programma is specifiek gericht op mkb-bedrijven. Grotere organisaties kunnen als partner deelnemen aan het project, zolang de samenwerking in balans is en de nadruk bij het mkb ligt.

De subsidiebijdrage is afhankelijk van het type organisatie en het soort activiteiten. Voor bedrijven bedraagt dit 35% voor onderzoek en 25% voor ontwikkeling; voor kennisinstellingen 50% voor onderzoek en 25% voor ontwikkeling. Voor het mkb geldt een toeslag van 10%.

De eerstvolgende aanvraagronde zal in juni openen. Aanvragen kunnen dan worden ingediend tot en met 15 september 2016.

Subsidieregeling Praktijkleren

De regeling Praktijkleren is er voor bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden aan vmbo-, mbo- of hbo-studenten, of aan promovendi/toio’s. Met deze subsidie wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tegemoetkoming bieden in de kosten die worden gemaakt voor het begeleiden van de leerling. Per leerwerkplaats is een subsidie van (maximaal) € 2.700 beschikbaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 2 juni tot en met 15 september 2016. Subsidie wordt achteraf aangevraagd; het gaat in deze aanvraagronde dus om leerwerkplaatsen in het schooljaar 2015/2016.

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De MIT-regeling is gericht op innovatie in de negen topsectoren: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, HTSM & ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

MIT-R&D-samenwerkingsproject

Een R&D-project is gericht op vernieuwing van producten, processen of diensten. R&D-samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste 2 mkb-ondernemingen. Looptijd van een R&D-samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

Subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer.

Aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend van 5 juli tot en met 1 september 2016. De toewijzing van subsidie voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject gebeurt op basis van het tenderprincipe. De kwaliteit van uw project wordt hierbij beoordeeld en gerangschikt. Enkel de hoogst gerangschikte projecten ontvangen subsidie tot het budget uitgeput is.

De exacte invulling van de MIT-regeling verschilt per regio. Voor aanvragen die niet passen binnen de regionale voorwaarden is er bovendien een nationaal vangnet. Voor meer informatie over de voorwaarden zoals die in uw regio gelden, kunt u terecht bij Irma van Roest of Linda van den Hurk.

Ziet u kansen voor deze zomer? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken.