Ik ga een assessment doen!


Informatie voor deelnemers

Gaat u binnenkort een assessment doen bij Berenschot? Lees dan de volgende tips voor een optimale voorbereiding! Bekijk bijvoorbeeld de video over uw persoonlijke Berenschot Assessmentsuite. Maar u kunt natuurlijk ook onderstaande informatie doornemen. Mail of bel gerust als u na het lezen nog vragen heeft.

Een assessment doen: de gang van zaken

U ontvangt van ons een uitnodiging voor een assessmentonderzoek. Dit gebeurt in opdracht van de organisatie die een indruk wil krijgen van uw capaciteiten. Dit in relatie tot een bepaalde functie, een opleidingsprogramma of uw ontplooiingsmogelijkheden in het algemeen. U hoeft zich voor dit onderzoek niet specifiek voor te bereiden. Zorg wel dat u uitgerust, ontspannen en op tijd aanwezig bent.

Het onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, met wie u tijdens de onderzoeksdag een gesprek zult hebben. Daarin staan uw ontwikkeling en/of de functie waarvoor u belangstelling heeft centraal alsmede uw werk- en/of levenservaring. Onze adviezen hebben een ondersteunend karakter; de opdrachtgever beslist uiteindelijk over uw aanstelling, promotie of opleiding.

  • Tests en vragenlijsten

Een gedeelte van de dag houdt u zich bezig met het maken van tests en het invullen van vragenlijsten op de computer en/of op papier. Deze tests en vragenlijsten hangen samen met de doelstelling van het onderzoek. Als u vragen heeft, kunt u zich wenden tot de testzaalassistent. Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij de psycholoog. Soms is het mogelijk de tests en vragenlijsten voorafgaand aan de assessmentdag online te maken. Dit staat dan aangegeven in de uitnodiging voor uw assessment. Om het assessment voor te bereiden, kunt u assessments oefenen.

  • Praktijkgerichte oefeningen

Tijdens het assessmentonderzoek doet u verder één of meer praktijkgerichte oefeningen, ontleend aan de Assessment Center Methode. Deze methode meet gedragsvaardigheden door middel van rollenspelen en andere simulatieoefeningen, zoals een managementcase of analyseopdracht.

Bespreking van de resultaten

Wanneer u het gehele programma heeft afgerond, bekijkt de psycholoog de resultaten. Aan het eind van de dag krijgt u in een persoonlijk gesprek de resultaten en het advies te horen. Samen met de psycholoog kijkt u terug op de dag en neemt u de bevindingen door. In dit gesprek vraagt de psycholoog ook of u akkoord bent dat de assessmentresultaten telefonisch worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Rapport

De psycholoog brengt op basis van de onderzoeksresultaten een schriftelijk rapport uit. Dit rapport krijgt u als deelnemer in te zien voor het naar de opdrachtgever gaat. Het rapport bevat een gericht advies en beschrijft uw persoon, uw intellectuele capaciteiten en een aantal functiegebonden competenties. Alleen u en - wanneer u daar toestemming voor geeft - de opdrachtgever ontvangen het rapport. Daarin staat uitsluitend informatie die betrekking heeft op het doel van het onderzoek. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. De onderzoeksgegevens blijven twee jaar bewaard en worden daarna vernietigd.

Kunt u zich niet vinden in de resultaten van het onderzoek? Dan heeft u het recht om de rapportage richting opdrachtgever te blokkeren. De psycholoog stelt in dat geval de opdrachtgever niet op de hoogte van de resultaten. Wanneer u het rapport wilt bespreken met de verantwoordelijke psycholoog, kan dit tot één jaar na het onderzoek. Aan deze nabespreking zijn geen kosten verbonden.

Beroepscode

De psychologen die bij Berenschot werkzaam zijn, zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en daarmee gebonden aan de beroepscode van het NIP. In geval van klachten kunt u een beroep doen op de Commissie van Toezicht van het NIP.

Berenschot Assessmentsuite

Adviseurs