Bespreking van de resultaten


Wanneer u het gehele programma heeft afgerond en de psycholoog de resultaten daarvan heeft bekeken, informeert hij/zij u aan het eind van de dag in een persoonlijk gesprek over de resultaten en het advies. Samen met hem/haar kijkt u terug op de dag en neemt u de bevindingen door. In dit gesprek zal de psycholoog u ook vragen of u akkoord gaat met rapportage aan de opdrachtgever.
Indien u zich niet kunt vinden in de resultaten van het onderzoek, heeft u het recht om de rapportage richting opdrachtgever te blokkeren. De psycholoog zal in dit geval mondeling noch schriftelijk de opdrachtgever op de hoogte stellen van de resultaten. Wanneer u na de assessmentdag behoefte heeft om het rapport te bespreken met de verantwoordelijke psycholoog, heeft u tot één jaar na het onderzoek daar de mogelijkheid toe. Aan deze nabespreking zijn geen kosten verbonden.