Hoe gaat dat in zijn werk?


U ontvangt van ons een uitnodiging voor een assessmentonderzoek in opdracht van de organisatie die een indruk wil krijgen van uw capaciteiten in relatie tot een bepaalde functie, uw geschiktheid voor een opleidingsprogramma of uw ontplooiingsmogelijkheden in het algemeen. U hoeft zich voor dit onderzoek niet specifiek voor te bereiden. Het is wel aan te bevelen uitgerust en ontspannen te zijn en om op tijd aanwezig te zijn.

Het onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, met wie u tijdens de onderzoeksdag een gesprek zult hebben. Tijdens dit interview staan uw ontwikkeling en/of de functie waarvoor u belangstelling heeft centraal alsmede uw werk- en/of levenservaring.

Tests en vragenlijsten
Een gedeelte van de dag houdt u zich bezig met het maken van tests en het invullen van vragenlijsten op de computer en/of op papier. Deze tests en vragenlijsten zijn gericht op de specifieke doelstelling van het onderzoek. Gedurende de hele dag wordt u begeleid door een testzaalassistent. Met vragen, problemen en dergelijke kunt u zich tot hem of haar wenden. Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij de psycholoog die verantwoordelijk is voor het onderzoek.

Om een indruk te krijgen van de soort tests die u kunt verwachten, kunt u een van de volgende websites raadplegen: oefenopgaven Cebiroefenopgaven IXLY.

Praktijkgerichte oefeningen
Naast het interview, het invullen van vragenlijsten en intelligentietests doet u tijdens het assessmentonderzoek een of meer praktijkgerichte oefeningen die zijn ontleend aan de Assessment Center Methode. Deze methode meet gedragsvaardigheden door middel van rollenspelen en andere simulatieoefeningen zoals een postbakopdracht of een analyseopdracht.