Het rapport


Na uw toestemming brengt de psycholoog op basis van de onderzoeksresultaten een schriftelijk rapport uit.

Dit rapport bestaat uit een gericht advies, een beschrijving van u als persoon, van uw intellectuele capaciteiten en van een aantal functiegebonden competenties. Alleen u en de opdrachtgever ontvangen het rapport. Hierin wordt uitsluitend de informatie die betrekking heeft op het doel van het onderzoek vermeld. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming. De onderzoeksgegevens worden tot twee jaar na dato bewaard, waarna ze worden vernietigd.