Assessments en HR Analytics


Verzamelde individuele assessmentdata geven inzicht in kwaliteiten en valkuilen van een groep medewerkers. Met behulp van HR Analytics kan Berenschot de data op individueel niveau vertalen naar de gevolgen voor de organisatiebrede bedrijfsvoering in de toekomst.

Berenschot combineert assessments en HR analytics. Zo kunt u het selectiebeleid, de plaatsing van kandidaten, het opleidingsaanbod en de teamsamenstelling optimaal laten aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen.

Meer weten over de mogelijkheden van HR Analytics?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Berenschot Assessment & Ontwikkeling via 030 2 916 842 of aeno@berenschot.nl