Assessments


Mensen komen tot hun recht en krijgen energie wanneer zij dicht bij hun eigen identiteit, waarden en drijfveren blijven. Juist in een steeds veranderende omgeving is het belangrijk om te weten wie je bent, wat je kunt en waar je voor staat. Alleen dan kun je je op een duurzame manier aanpassen.

Visie: ‘Veranderen vanuit jezelf’

Wij zien de wereld om ons heen steeds sneller veranderen. Dit maakt dat mensen telkens weer op veranderingen in hun omgeving in moeten spelen, om effectief te blijven functioneren. Dit vergt aanpassingsvermogen en wendbaarheid. Om in een veranderende wereld de juiste keuzes te kunnen maken, is daarnaast zelfbewustzijn onontbeerlijk. Wij geloven dat de toekomstbestendige medewerker meebeweegt met veranderingen, zónder verlies van eigenheid.

Assessments

Missie ‘Bijdragen aan talentontwikkeling’

Wij geloven in talentontwikkeling. Deelnemers aan onze assessments krijgen zicht op hun kwaliteiten, valkuilen en potentieel, zodat zijzelf de regie kunnen nemen over hun eigen ontwikkeling. Wij kijken naar iemands wendbaarheid, ontwikkelvermogen én naar wie iemand is. Bij ons is een assessment een verrijkende ervaring, die bijdraagt aan zelfinzicht. Dit stimuleert, geeft richting en energie om zelf loopbaankeuzes te maken en waar nodig effectief te veranderen. Wij onderzoeken ook op welke manier dit talent het beste benut wordt en op welke plek iemands kwaliteiten de organisatie kunnen versterken. Hiermee bieden wij onze opdrachtgevers ondersteuning bij het maken van de juiste, duurzame keuzes, op het gebied van ontwikkel- en selectievraagstukken.

Selectie-assessments

Organisaties en functies veranderen steeds sneller en daarmee ook de eisen aan medewerkers. De nieuwe sleutelcompetenties zijn probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en verandervermogen. Het selectie-assessment geeft inzicht in de match tussen de kwaliteiten van medewerkers en de vereiste competenties. Een cruciale fase in de besluitvorming omtrent de in- en doorstroom van uw medewerkers.

Ontwikkelassessments

Ieder mens is uniek en kent zijn eigen talenten en valkuilen. Het ontwikkelassessment brengt kwaliteiten, ontwikkelpunten en de ontwikkelbaarheid van competenties glashelder in beeld. Berenschot adviseert deelnemer en opdrachtgever over talentontwikkeling, zodat mensen nog meer in hun kracht komen. Daarnaast geven wij gerichte ontwikkeladviezen over het aanpakken van gesignaleerde valkuilen. Essentieel voor de toekomstige groei van uw medewerkers én uw organisatie.

B-online

Het online assessment van Berenschot is een snelle, flexibele en kostenefficiënte manier om de capaciteiten en competenties van uw medewerkers inzichtelijk te krijgen. Wetenschappelijk verantwoord en betrouwbaar. En een ideale tool voor preselectie om te zien of de kwaliteiten van de deelnemer matchen met de vereisten van de functie.

Assessmentprojecten

Wilt u binnen een korte tijd, tegen een scherpe prijs een grotere groep medewerkers beoordeeld hebben? Kies dan voor een assessmentproject, bijvoorbeeld in het kader van reorganisaties, vlootschouw of grote wervingscampagnes.

Meer weten? Neem dan contact op met Berenschot Assessment & Ontwikkeling via 030 291 68 42 of aeno@berenschot.nl.