Bedrijfsopvolging


Bedrijfsopvolging is een complexe zaak. Voor veel ondernemers is het een thema waar zij jarenlang over na kunnen denken. Berenschot helpt bij het maken van de juiste keuzes. Zodat de ondernemer zelf, maar ook diens opvolger(s) zekerheid hebben dat het bedrijf op de best mogelijke manier wordt overgedragen.

Samen met de ondernemer, eventuele directieleden en de beoogde opvolger(s) brengen wij de context en het doel van het traject in kaart gebracht. Hoe kijkt eenieder tegen de opvolging aan? Welke kwaliteiten worden van de opvolger verwacht? Waar liggen diens aandachtspunten?

Bedrijfsopvolging assessment

In een assessment worden de kwaliteiten van de beoogde opvolger(s) tegen het licht gehouden van de benodigde competenties. Sterke en minder sterke kwaliteiten, én ontwikkelopties worden ermee in kaart gebracht. Onze assessments zijn een verrijkende ervaring voor de opvolgers, waarbij hun zelfinzicht wordt versterkt.
Onze ervaring leert dat het opvolgingsmoment binnen een organisatie vaak ook een moment is om de kwaliteiten van andere sleutelfiguren tegen het licht te houden. Dit in het kader om te kunnen beoordelen of de totale organisatie klaar is voor de toekomst.

Bedrijfsopvolging coaching

Op basis van de bevindingen tijdens het assessment wordt een coachingstraject vorm gegeven. Het doel van de coaching is het versterken van reeds aanwezige kwaliteiten én het werken aan ontwikkelpunten. De opvolger leert in diens kracht te staan en minder snel in oude valkuilen te trappen. Tevens kan coaching helpen bij de beantwoording van de vraag of de betrokkene klaar is voor de opvolging en daar ook toe gemotiveerd is. Zo niet, dan helpt de coaching richting te geven en keuzes te maken voor een alternatief carrière pad.

Meer weten over advisering rondom bedrijfsopvolging?

Meer weten? Neem dan contact op met Berenschot Assessment & Ontwikkeling via 030 291 68 42 of aeno@berenschot.nl.