Coaching


Als u medewerkers wilt helpen om het beste uit zichzelf te halen, door hen op een toegesneden en praktijkgerichte manier te laten ondersteunen, is coaching de aangewezen methode.

Coaching helpt uw medewerkers om zich op een effectieve manier verder te ontwikkelen. Er wordt zo veel mogelijk aan de hand van actuele en op de praktijk gebaseerde situaties gewerkt aan het realiseren van vooraf vastgestelde leerdoelen. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten: de deelnemer ontwikkelt zich en daadwerkelijk voorliggende situaties worden effectiever aangepakt.

Coaching door uitdaging

Onze coachingsaanpak kenmerkt zich door maatwerk en richt zich op die specifieke aspecten en competenties waar de deelnemer aan wil werken. Na het vaststellen van de doelen, wordt in een aantal bijeenkomsten gewerkt aan het realiseren daarvan. Om persoonlijke ontwikkeling te realiseren helpt het als een ander feedback geeft, voorziet van concrete aanwijzingen en stimuleert/ uitdaagt om nieuw gedrag in de praktijk uit te proberen. In de bijeenkomsten worden de vastgestelde doelen besproken en geoefend, waarna deze door de deelnemer in de praktijk worden gebracht.

Over de coaches bij Berenschot

De coaches bij Berenschot zijn ervaren psychologen die gewend zijn gedrag te duiden, te beoordelen en er heldere feedback op te geven. Bovendien weten zij hoe het er in organisaties aan toe gaat en hebben zij ideeën over wat werkt en wat niet. De ervaring leert dat zij door hun achtergrond de juiste snaar weten te raken en een stimulans voor ontwikkeling bieden. Vanzelfsprekend wordt er gewerkt in een strikt vertrouwelijke setting.

Meer weten over coaching?

Meer weten? Neem dan contact op met Berenschot Assessment & Ontwikkeling via 030 291 68 42 of aeno@berenschot.nl.