Serious Gaming


De trend van Serious Gaming zet zich gestaag door in het Nederlandse bedrijfsleven. In een wereld vol afleiding moeten organisaties steeds meer doen om medewerkers te informeren en te inspireren. Berenschot speelt hier op in met een tool gebaseerd is op digitale interactie.

Allerlei game-elementen zoals story telling, quiz en competitie combineren de voordelen van digitale tools (tijd- en plaatsonafhankelijk, schaalbaar, efficiënt) met aantrekkelijk design. In een innovatieve virtuele spelomgeving kunt u groepen medewerkers op een doeltreffende en uitdagende manier testen op kwaliteiten en ontwikkelpunten én deze daadwerkelijk ontwikkelen. Ook kunt u Serious Gaming als werving-en-selectietool inzetten. Verder is het een effectieve methode om medewerkers mee te laten bewegen met organisatieveranderingen.

Serious Gaming als assessment

Uit onderzoek blijkt dat Serious Gaming een betere voorspellende waarde heeft dan puur het klassieke sollicitatiegesprek. Ook is aangetoond dat Serious Gaming een effectieve trainingsmethode is. Juist door spelenderwijs de effecten van vertoond gedrag te ervaren, ontstaat een learning-by-doing effect. Daarnaast zijn medewerkers door dit spelkarakter sneller gemotiveerd om met actuele organisatiethema's aan de slag te gaan. Dit leidt tot meer plezier in het werk, minder verzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Meer weten over Serious Gaming?

Meer informatie? Neem contact op met Berenschot Assessment & Ontwikkeling via 030 2 916 842 of aeno@berenschot.nl.