Verdiepte Waarden Analyse


Bent u op zoek naar een manier om echt in gesprek te komen met medewerkers? Wilt u hen in beweging laten komen en bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw mensen? De Verdiepte Waarden Analyse biedt u verdieping in tijden van beweging en verandering.

Van medewerkers wordt verwacht dat zij meebewegen en met de organisatie mee veranderen. Helaas blijken mensen zich vaak op een gegeven moment in hun loopbaan niet verder te ontwikkelen. Ze kunnen vastlopen en in het ergste geval leidt dit tot een burn-out en uitval. Ook komen medewerkers soms onvoldoende tot hun recht in hun functie, waardoor hun talenten niet optimaal worden benut.

De Verdiepte Waarden Analyse, een instrument dat Berenschot samen met Learnworks ontwikkelde, raakt de dieper liggende drijfveren van mensen. Het instrument bestaat uit twee onderdelen. Een digitaal deel dat een deelnemer in een half uur op de computer thuis of op het werk kan invullen. En daarnaast verdiepingsgesprekken met een psycholoog.

Persoonlijke waarden

De Verdiepte Waarden Analyse biedt inzicht in iemands waarden en dieper liggende drijfveren. Een unieke en persoonlijke vingerafdruk. De resultaten van de vragenlijsten zijn niet beïnvloedbaar en maken snel een verdiepingsslag mogelijk. Gesprekken over hoe mensen in de wereld staan, hoe zij tegen zichzelf aankijken en hun waarden rondom werk, loopbaan en organisatiecultuur. De Verdiepte Waarden Analyse raakt zo een vaak onbewuste, moeilijk te verwoorden laag. Het inzichtelijk en bespreekbaar maken van deze onbewuste processen prikkelt mensen en zet hen in beweging. Ze komen in hun kracht en zijn gemotiveerd om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Met andere woorden, de Verdiepte Waarde Analyse geeft managers bouwstenen voor een gesprek met medewerkers over hun ontwikkeling en biedt concrete handvatten voor ontwikkelgesprekken, begeleiding en coaching.

VWA pitch

De VWA is een uniek instrument dat inzicht geeft in dieperliggende waarden en onbewuste drijfveren. Het geeft zicht op bronnen van energie en inspiratie en eventuele blokkades daarvan. Het spoort mogelijke stagnatierisico's op en kan een rol spelen in het voorkomen van burn-out.

Tevens brengt het onbenut potentieel en verborgen talenten in kaart, wat leidt tot behoud van energie en duurzame inzetbaarheid. Blijvende groei en ontwikkeling van medewerkers wordt geprikkeld en zorgt ervoor dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor groei en ontwikkeling in hun werk en loopbaan.

De VWA geeft een verdiepingsslag in gesprekken met mensen over hun ontwikkeling. Wij zijn enthousiast over dit instrument en denken dat het verrijkend is en veel meerwaarde biedt ten opzichte van het huidige instrumentarium.

Meer weten over de Verdiepte Waarden Analyse?

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Berenschot Assessment & Ontwikkeling via 030 2 916 842 of aeno@berenschot.nl.