Beleid


Beleid voor een energieke samenleving

Beleid maken is zelden meer een taak voor één enkele overheid. Overheden stemmen hun beleid op elkaar af en betrekken hun gebruikers bij het maken van nieuw beleid of het aanpassen van bestaand beleid. En ook bij de uitvoering van beleid rekenen overheden vaak op de inzet van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De energieke samenleving is een feit. Daarnaast wordt beleid integraler. Neem de Omgevingswet, die alle wetten omtrent de fysieke omgeving in zich verenigt en overheden dwingt om omgevingsvisies op te stellen.

Samen beleid maken

Veel overheden worstelen met deze nieuwe werkelijkheid. Want hoe betrekt u burgers, bedrijven en maatschappelijke overheden bij beleid, zodanig dat zij hun kennis en praktijkervaringen inzetten? Hoe organiseert u dat en raakt u dan de zeggenschap niet kwijt? Een andere vraag is hoe u andere partijen meekrijgt om uw doelen te realiseren. Wat zijn de wederzijdse belangen? Ook informatievoorziening is belangrijk: bereikt u uw doelen wel met de huidige inzet van mensen en middelen? Heeft u nieuwe instrumenten nodig of kunt u zaken efficiënter organiseren?

Vervlechting biedt meerwaarde

Berenschot is overtuigd van de meerwaarde van de toegenomen vervlechting in onze samenleving. Dit maakt het werk van overheden complexer, maar ook uitdagender, met meer kans op succes. Wij kennen de belangen van partijen in sectoren als de zorg, het onderwijs en de fysieke omgeving en zijn in staat deze belangen een plek te geven. Hebt u behoefte aan een inhoudelijk advies of onafhankelijk (evaluatie)onderzoek bij uw beleidstraject? Of zoekt u hulp bij participatievraagstukken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Uitgelicht

Adviseurs