Tags

Beleidsonderzoek en evaluaties


Accurate, objectieve en betrouwbare informatie is cruciaal bij de ontwikkeling, uitvoering en beoordeling van beleid. Aan welke informatie behoefte is, verschilt per fase in de beleidscyclus. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld: welke beleidskeuzes zijn er? Hoe verloopt de samenwerking tussen partijen in de uitvoering? Heeft het beleid effect gehad?

In de huidige informatiemaatschappij is het verkrijgen van informatie geen probleem. Allerlei partijen dragen hun visies breed uit en vinden – via de moderne media – razendsnel hun weg naar de politieke arena. Niet zelden leidt dat tot een overdaad van uiteenlopende meningen en oordelen en is het voor de beslisser moeilijk de knoop door te hakken. Zeker in een politiek turbulente context!

Berenschot ondersteunt u in alle fasen van de beleidscyclus bij het verkrijgen van objectieve en betrouwbare informatie door middel van beleidsonderzoek en evaluaties. Dit doen wij in alle vier de fasen van de zogeheten Plan-Do-Check-Act (PDCA-)cyclus:

PDCA cyclus

  1. Plan: in deze fase vergaren wij informatie aan de hand van strategische verkenningen, businesscases, scenariostudies en ex ante evaluaties.
  2. Do / Act: gedurende de uitvoering van beleid helpen wij u bijvoorbeeld met het opzetten en uitvoeren van een monitoringsprogramma, het uitvoeren van een procesevaluatie of het evalueren van een subsidieregeling. Hiervoor hanteren wij raads- en statenonderzoeken en integriteitsonderzoeken.
  3. Check: Berenschot voert veelvuldig ex-post evaluaties uit, waarbij we de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid beoordelen. Een specifieke categorie hierbij zijn de beleidsdoorlichtingen. Ook met het doorlichten van organisaties, rekenkameronderzoek en evaluatie van wet- en regelgeving hebben wij uitgebreide ervaring.

In alle gevallen combineren we onze diepgaande beleidsinhoudelijke kennis van sectoren als de zorg, onderwijs, fysieke leefomgeving en economie met onze expertise op het gebied van onderzoeksmethoden en technieken. Zo werken wij volgens de regels van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) en participeren onze adviseurs in netwerken als VIDE.

Hebt u behoefte aan accurate, objectieve en betrouwbare informatie in enige fase van uw beleidscyclus? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.