Tags

Strategische verkenningen


  • Beleid op Rij: in het kader van de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zette Berenschot al het vigerende ruimtelijk beleid op een rij.
  • Onderzoek naar de gesteldheid van het Nederlandse dosimetriestelsel. Een toekomstbestendig Nederlands dosimetriestelsel is van belang in relatie tot de bescherming van werknemers die met ioniserende straling werken. Berenschot bracht in het najaar van 2016 de gesteldheid/functioneren van het huidige stelsel in kaart en adviseerde over verbetermogelijkheden.