Businesscases en audits


  • Business case Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming: Berenschot onderzocht wat de optimale formatie is van de ANVS gegeven de werkvoorraad en de inhoudelijke eisen die aan de uitvoering daarvan gesteld worden.