EU-Impactscan


In hoeverre is Europa al verankerd in uw organisatie?

Bent u op zoek naar manieren om de processen binnen uw organisatie met betrekking tot Europa beter te stroomlijnen? Of wilt u uw Europese ambities omzetten in concrete plannen en bent u benieuwd of u daarvoor de juiste EU-vaardigheden in huis heeft? De EU-Impactscan meet in hoeverre uw organisatie is aangesloten op Europa – van wetgeving en beleidsprocessen tot Europese financiering en public affairs. Deelname helpt u kansen maximaal te benutten!

Toenemende invloed EU

De Europese Unie is steeds bepalender voor de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Denk aan energie- en klimaatbeleid: Brussel neemt besluiten, maar dit thema staat ook lokaal op nummer 1, zo blijkt uit de Gemeentelijke Thermometer van Berenschot. Dus is het cruciaal de ontwikkelingen binnen de EU te volgen en – idealiter – nieuw EU-beleid proactief te beïnvloeden. De EU-Impactscan helpt uw organisatie hierbij! De scan maakt namelijk inzichtelijk in welke mate uw gemeente op de EU is aangesloten en hoe uw huidige Europese ambities zich verhouden tot de reeds gepleegde inspanningen. Bij de EU-Impactscan komen de volgende thema’s aan bod:

eu-impactscan-europese-strategie

Europese strategie

eu-impactscan-organisatieinrichting

Organisatie-inrichting

eu-impactscan-financiering

Financiering

eu-impactscan-samenwerking

(Inter)nationale samenwerking

eu-impactscan-public-affairs

Public affairs

Basis, verdiept of maatwerk: aan u de keus!

Optie 1: EU-Impactscan basis

Bij het basisonderzoek krijgt u, op basis van de door uw organisatie ingevulde online vragenlijst, inzicht in de stand van zaken door middel van een visuele rapportage. Daarnaast lichten wij onze conclusies en bevindingen toe in een persoonlijk gesprek bij u op locatie. Bovendien bent u van harte uitgenodigd voor een afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemende organisaties (juni 2020). N.B. alleen voor gemeenten die vóór 15 april hebben deelgenomen.

Kosten EU-Impactscan basis: € 2.500 (exclusief btw).

Optie 2: EU-Impactscan verdiept

De verdiepte variant omvat het basisonderzoek plus een vervolgtraject dat de volgende aanvullende onderdelen omvat:

  • Een diepte-interview
  • Aanvullende rapportage met onder andere een verdiepende benchmarkanalyse op bepaalde aspecten.
  • Advies op geïdentificeerde punten uit het basisonderzoek rond ambitie en realisatie.
  • Een uitgebreide werksessie met uw organisatie waarin we de vertaalslag maken van uw Europese ambities naar concrete plannen en inspanningen.

Kosten EU-Impactscan verdiept: € 8.500 (exclusief btw).

Optie 3: Maatwerk

Indien uw organisatie behoefte heeft aan maatwerkonderzoek of advies zou willen inwinnen over een specifiek vraagstuk, kunnen wij u hier uiteraard ook bij helpen. Denk aan trainingen op maat en/of werksessies op het gebied van strategie, organisatie-inrichting en beïnvloeding van Europees beleid.

Kosten: op aanvraag.

Planning

1 maart - 15 april Invullen vragenlijst
15 april - 15 mei Validatiegesprekken
Eind mei Eindrapportage
15 juni Slotbijeenkomst met alle deelnemers

In oktober volgt een seminar en lancering van de universele EU-Impactscan tijdens de European Week of Regions and Cities. Deze scan is naast gemeenten ook toepasbaar op andere uitvoerende organisaties.

Meld u nu aan!

Benieuwd in hoeverre Europa is ingebed in uw gemeente? Meld u dan vóór 15 april 2020 aan voor de EU-Impactscan via het aanmeldformulier. Eerst meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Julie Alderding (Berenschot) of Vincent Ketelaars (ERAC). Of kijk op www.euimpactscan.nl

De EU-Impactscan is ontwikkeld door Berenschot, ERAC (European and Regional Affairs Consultants), de Haagse Hogeschool (Mendeltje van Keulen – lectoraat Changing Role of Europe) en de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân (Caspar van den Berg – leerstoel Global and Local Governance). Zij signaleren een groeiende invloed van Europa op gemeenten.