EU-Impactscan


Europa klinkt ver weg, maar we zijn er allemaal onderdeel van. De Europese Unie is ook steeds bepalender voor de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Veel gemeenten hebben echter geen goed beeld van de invloed die Europa op gemeentelijk beleid uitoefent. Daarnaast worden lang niet alle kansen en mogelijkheden die de Europese Unie biedt benut.  Wilt u anticiperen op nieuw Europees beleid? En wilt u kansen die Europa biedt benutten? Dan is het van belang dat uw organisatie daarop is ingericht.

De EU-Impactscan kan u daarbij helpen en geeft beeld van de stappen die gezet moeten worden om uw ambities daadwerkelijk waar te maken.

De scan

De scan bestaat uit een online vragenlijst. De resultaten van deze online vragenlijst worden in een open en constructief gesprek met relevante betrokkenen en stakeholders gevalideerd. Op basis van de online vragenlijst en het validatiegesprek ontvangt u een visuele rapportage waarin de huidige stand van zaken wordt weergegeven en tevens een vertaalslag wordt gemaakt van uw Europese ambities naar mogelijke acties en aanbevelingen.

De EU-Impactscan gaat in op de volgende thema’s:

 • Visie en Strategie
 • Organisatie-inrichting
 • (Inter)nationale samenwerking
 • Financiering
 • Public affairs: Beïnvloeding
 • Public affairs: Positionering

Resultaat

Na afloop van de EU-Impactscan heeft u onder andere inzicht in de mate waarin uw organisatie:

 • zicht heeft op nieuwe Europese regelgeving en ontwikkelingen;
 • in staat is Europese ontwikkelingen te integreren in gemeentelijk beleid;
 • de capaciteit en vaardigheden heeft om in te spelen op Europese regels en ontwikkelingen;
 • in staat is om Europese (financiële) kansen te benutten;
 • in staat is invloed uit te oefenen op Europees beleid
 • Europese ambities te vertalen in concrete plannen en acties.

Basis, verdieping of maatwerk: aan u de keus!

Optie 1: EU-Impactscan basis

Bij het basisonderzoek krijgt u, op basis van de door uw organisatie ingevulde online vragenlijst, inzicht in de stand van zaken door middel van een visuele rapportage. Om de uitkomsten van de vragenlijst te valideren, volgt er een (digitaal) gesprek. Bovendien bent u van harte uitgenodigd voor een afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemende organisaties (). N.B.  I.v.m. COVID-19 is deze fysieke bijeenkomst tot nader order uitgesteld.

Kosten EU-Impactscan basis: € 2.500 (exclusief btw).

Optie 2: EU-Impactscan verdieping

De verdiepte variant is een vervolgtraject op het basisonderzoek, dat de volgende aanvullende onderdelen omvat:

 • Identificatie van verschillen tussen ambitieniveau en aanpak op basis van de scan
 • Diepte-interview op de geïdentificeerde verschillen
 • Uitwerking van verbeterpunten in een plan van aanpak met mogelijke acties en aanbevelingen
 • Interactieve werksessie waarin we het plan van aanpak presenteren en bespreken

Kosten EU-Impactscan verdiept: € 6.000 (exclusief btw).

Optie 3: Het basisonderzoek én de verdieping in één

U kunt ook voor de combinatie van zowel het basisonderzoek (Optie 1) als de verdieping (Optie 2) kiezen. In dat geval krijgt u inzicht in de huidige stand van zaken in een visuele rapportage én de aanvullende vertaalslag van uw Europese ambities naar een concreet plan van aanpak met mogelijke acties en aanbevelingen.

Hierbij profiteert u van een combinatievoordeel. Wanneer u eerst de keuze maakt voor de basisvariant van de EU-Impactscan (€ 2.500 exclusief btw) en vervolgens kiest voor de verdiepte EU-Impactscan (€ 6.000 exclusief btw) kost dit gewoonlijk € 8.500 (exclusief btw). Wanneer u direct kiest voor de combinatie van de basisvariant EU-Impactscan én de verdiepte variant, ontvangt u dit pakket voor € 7.500 (exclusief btw).

Optie 4: Maatwerk

Indien uw organisatie behoefte heeft aan maatwerkonderzoek of advies zou willen inwinnen over een specifiek vraagstuk, kunnen wij u hier uiteraard ook bij helpen. Denk aan trainingen op maat en/of werksessies op het gebied van strategie, financiering,  organisatie-inrichting en beïnvloeding van Europees beleid.

Kosten: op aanvraag.

Meld u aan!

Benieuwd in hoeverre Europa is ingebed in uw gemeente? Meld u dan aan voor de EU-Impactscan via het aanmeldformulier. Eerst meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Julie Alderding.

De EU-Impactscan is ontwikkeld door Berenschot, ERAC (European and Regional Affairs Consultants), de Haagse Hogeschool (Mendeltje van Keulen – lectoraat Changing Role of Europe) en de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân (Caspar van den Berg – leerstoel Global and Local Governance). Zij signaleren een groeiende invloed van Europa op gemeenten.