EU-Impactscan


In hoeverre is Europa al verankerd in uw gemeente?

Bent u op zoek naar manieren om de processen binnen uw organisatie met betrekking tot Europa beter te stroomlijnen? Of wilt u uw Europese ambities omzetten in concrete plannen en bent u benieuwd of u daarvoor de juiste EU-vaardigheden in huis heeft? De EU-Impactscan meet in hoeverre uw gemeente is aangesloten op Europa – van wetgeving en beleidsprocessen tot Europese financiering en public affairs. Deelname helpt u kansen maximaal te benutten!

Toenemende invloed EU

De Europese Unie is steeds bepalender voor de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Denk aan energie- en klimaatbeleid: Brussel neemt besluiten, maar dit thema staat ook lokaal op nummer 1, zo blijkt uit de Gemeentelijke Thermometer van Berenschot. Dus is het cruciaal de ontwikkelingen binnen de EU te volgen en – idealiter – nieuw EU-beleid proactief te beïnvloeden. De EU-Impactscan helpt uw organisatie hierbij! De scan maakt namelijk inzichtelijk in welke mate uw gemeente op de EU is aangesloten en hoe uw huidige Europese ambities zich verhouden tot de reeds gepleegde inspanningen. Bij de EU-Impactscan komen de volgende thema’s aan bod:

eu-impactscan-europese-strategie

Europese strategie

eu-impactscan-organisatieinrichting

Organisatie-inrichting

eu-impactscan-financiering

Financiering

eu-impactscan-samenwerking

(Inter)nationale samenwerking

eu-impactscan-public-affairs

Public affairs

Basis, verdiept of maatwerk: aan u de keus!

Optie 1: EU-Impactscan basis

Bij het basisonderzoek krijgt u, op basis van de door uw organisatie ingevulde online vragenlijst, inzicht in de stand van zaken door middel van een visuele rapportage. Om de uitkomsten van de vragenlijst te valideren, komen wij langs voor een gesprek bij u op locatie. Bovendien bent u van harte uitgenodigd voor een afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemende organisaties (juni 2020).
N.B. alleen voor gemeenten die vóór 15 april hebben deelgenomen.

Kosten EU-Impactscan basis: € 2.500 (exclusief btw).

Optie 2: EU-Impactscan verdiept

De verdiepte variant is een vervolgtraject op het basisonderzoek, dat de volgende aanvullende onderdelen omvat:

  • Identificatie van verschillen tussen ambitieniveau en aanpak op basis van de scan
  • Diepte-interview op de geïdentificeerde verschillen
  • Uitwerking van verbeterpunten in een plan van aanpak met mogelijke acties en aanbevelingen
  • Interactieve werksessie waarin we het plan van aanpak presenteren en bespreken

Kosten EU-Impactscan verdiept: € 6.000 (exclusief btw).

Optie 3: het basisonderzoek én de verdieping in één

U kunt ook ongecompliceerd voor de combinatie van zowel het basisonderzoek (Optie 1) als de verdieping (Optie 2) in één keer kiezen. In dat geval krijgt u inzicht in de huidige stand van zaken in een visuele rapportage én de aanvullende vertaalslag van uw Europese ambities naar een concreet plan van aanpak met mogelijke acties en aanbevelingen.

Hierbij profiteert u van een combinatievoordeel. Wanneer u eerst de keuze maakt voor de basisvariant van de EU-Impactscan (€ 2.500 exclusief btw) en vervolgens kiest voor de verdiepte EU-Impactscan (€ 6.000 exclusief btw) kost dit gewoonlijk € 8.500 (exclusief btw). Wanneer u direct kiest voor de combinatie van de basisvariant EU-Impactscan én de verdiepte variant, ontvangt u dit pakket voor € 7.500 (exclusief btw).

Optie 4: maatwerk

Indien uw organisatie behoefte heeft aan maatwerkonderzoek of advies zou willen inwinnen over een specifiek vraagstuk, kunnen wij u hier uiteraard ook bij helpen. Denk aan trainingen op maat en/of werksessies op het gebied van strategie, organisatie-inrichting en beïnvloeding van Europees beleid.

Kosten: op aanvraag.

Planning

1 maart - 15 april Invullen vragenlijst
15 april - 15 mei Validatiegesprekken
Eind mei Eindrapportage
15 juni Slotbijeenkomst met alle deelnemers

In verband met de uitbraak van het Coronavirus wordt de deadline van 15 april naar 15 juni verlengd! De afsluitende bijeenkomst zal naar huidige verwachting in het najaar plaatsvinden. Wij volgen nauwlettend de richtlijnen en maatregelen van de Rijksoverheid en blijven deelnemende gemeenten over de ontwikkelingen informeren.

In oktober volgt een seminar en lancering van de universele EU-Impactscan tijdens de European Week of Regions and Cities. Deze scan is naast gemeenten ook toepasbaar op andere uitvoerende organisaties.

Meld u nu aan!

Benieuwd in hoeverre Europa is ingebed in uw gemeente? Meld u dan vóór 15 april 2020 aan voor de EU-Impactscan via het aanmeldformulier. Eerst meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Julie Alderding (Berenschot) of Vincent Ketelaars (ERAC). Of kijk op www.euimpactscan.nl

De EU-Impactscan is ontwikkeld door Berenschot, ERAC (European and Regional Affairs Consultants), de Haagse Hogeschool (Mendeltje van Keulen – lectoraat Changing Role of Europe) en de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân (Caspar van den Berg – leerstoel Global and Local Governance). Zij signaleren een groeiende invloed van Europa op gemeenten.