Evaluatie van beleid


Heeft u zich wel eens afgevraagd welke beleidskeuzes er zijn? Berenschot helpt met onze beleidsdoorlichtingen om een evaluatie van het beleid uit te voeren. Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

Klantcases

  • Beleidsdoorlichtingen: Berenschot lichtte meerdere artikelen op de Rijksbegroting door, zoals Natuur en Regio (EZ), Scheepvaart en Havens (IenM).
  • Procesevaluatie Tram Vlaanderen-Maastricht. Onderzoek in opdracht van de provincie Limburg en de gemeente Maastricht naar het voorbereidingsproces voor de aanleg van een traminfrastructuur in de gemeente Maastricht.

  • Evaluatie voortgang en uitvoering Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Tussentijdse evaluatie in opdracht van het Ministerie van I&M ten behoeve van de Tweede Kamer naar de realisatie, risicobeheersing en projectorganisatie mede in relatie tot de regeling Grote Projecten.