Evaluatie van instrumenten


Om bedrijven te helpen met knopen doorhakken, voert Berenschot evaluaties uit. Naast evaluaties van beleid en wet- en regelgeving, voeren wij regelmatig evaluaties van instrumenten uit. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Klantcases

  • Evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte: Berenschot evalueerde de SVIR, waarbij de focus niet op doelbereik, maar op de werking van instrumenten lag. Welke instrumenten uit de SVIR zijn ook in de toekomst/ voor de Nationale Omgevingsvisie bruikbaar?
  • Evaluatie Partners voor Water: Berenschot evalueerde het Partners voor Water 3 programma.
  • Evaluatie Subsidieregelingen Provincie Gelderland: De provincie Gelderland verleende in de periode 2011-2016 op basis van tientallen subsidie(deel)regelingen een groot bedrag aan subsidies. Berenschot voert een evaluatie uit van deze subsidie(deel)regelingen. De evaluatie wordt eind maart 2017 afgerond.