Nederlandse boekenmarkt in kaart

Gepubliceerd op 24 januari 2017

Eind 2016 presenteerde de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) haar eerste monitorrapportage over de Nederlandse algemene boekenmarkt: de Monitor Boekwerk.

Alle schakels in het boekenvak - van schrijver tot lezer - staan in de Monitor Boekwerk overzichtelijk weergegeven. De monitor brengt op hoofdlijnen in beeld hoe de boekenmarkt functioneert, welke spelers er zijn, hoeveel dat er zijn en wat hun betekenis is.

Betrokkenheid Berenschot

Berenschot fungeerde bij de totstandkoming van de Monitor Boekwerk als klankbord. In die rol hebben we vanaf de start van de werkzaamheden van KVB Boekwerk tot oplevering van de drukproef voor het eerste monitorrapport kritisch meegekeken naar en geadviseerd over methodologische keuzes bij het opzetten van de monitor.

Dit jaar wordt de Monitor Boekwerk herhaald en uitgebreid. Berenschot zal daarbij naar verwachting opnieuw betrokken zijn.

Meer informatie is te vinden op http://kvbboekwerk.nl/monitor/