Strategische verkenningen


Om bedrijven verder te kunnen helpen, heeft Berenschot het project strategische verkenningen opgezet. Aan de hand hiervan geven wij advies op het gebied van beleid, instrumenten en wet- en regelgeving. Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

Klantcases

  • Beleid op Rij: in het kader van de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zette Berenschot al het vigerende ruimtelijk beleid op een rij.
  • Onderzoek naar de gesteldheid van het Nederlandse dosimetriestelsel. Een toekomstbestendig Nederlands dosimetriestelsel is van belang in relatie tot de bescherming van werknemers die met ioniserende straling werken. Berenschot bracht in het najaar van 2016 de gesteldheid/functioneren van het huidige stelsel in kaart en adviseerde over verbetermogelijkheden.