Benchmarken en verbeteren


Benchmarken: verbeteren door te vergelijken

Het meten en vergelijken van uw prestaties met die van andere vergelijkbare organisaties kan belangrijke stuurinformatie opleveren voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering. Dit zogeheten benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut.

State-of-the art analyses en technieken

U kunt deelnemen aan een bestaande benchmark binnen het Berenschot Benchmark Instituut, onderdelen van uw organisatie laten benchmarken of samen met ons een nieuwe benchmark ontwikkelen. In alle gevallen ontvangt u beknopte, duidelijke verbeterinformatie, gebaseerd op heldere definities en gevalideerde gegevens. Daarbij maakt Berenschot gebruik van state-of-the-art analyses en technieken, waarbij we uw organisatie niet alleen vergelijken met collega-organisaties, maar ook concrete verbetersuggesties (lean six sigma) aanreiken.

Model benchmarken - Benchmarkonderzoek

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meer weten over benchmarken?

Benieuwd naar de mogelijkheden om uw bedrijfsvoering te verbeteren? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over onze benchmarkactiviteiten.

Berenschot Benchmark Instituut: benchmarken en benchmarkonderzoeken

In welke benchmark bent u geïnteresseerd?

Vind hier alles op het gebied van benchmarken of ga direct naar het overzicht.

Zoek een passende opleiding

Berenschot Benchmark Instituut

Voorbeelddashboard

Klik op het icoon rechtsonder om te vergroten

Adviseurs