Benchmark Circulariteit food


Klimaatverandering en grondstoffenschaarste vergen ingrijpende veranderingen in ons huidige productiesysteem. Om bedrijfsrisico’s te vermijden en nieuwe kansen te grijpen, is het essentieel om de productieketen te sluiten. Volgens overheidsbeleid moet Nederland in 2030 al 50% circulair zijn. Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de circulariteitsladder en wat uw mogelijkheden zijn om toe te groeien naar een circulair businessmodel? Neem deel aan de benchmark Circulariteit food en u weet het!

Waarom meedoen aan de benchmark Circulariteit food?

  • Biedt inzicht in de transitie van een lineaire naar een circulaire bedrijfsvoering.
  • Ondersteunt het stellen van doelen en het bepalen van uw strategie.
  • Helpt lineaire risico’s en mogelijkheden voor uw organisatie te identificeren om toekomstige bedrijfsresultaten te borgen.
  • Levert objectief inzicht in meerjarige trends en ontwikkelingen in uw sector op het gebied van circulariteit.
  • Leidt tot concrete adviezen en handvatten voor verdere verduurzaming.
  • Geeft u de kans te leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.

Verder in circulariteit in drie stappen

  1. Analyse van uw productieketen. Eerst brengen we uw productieketen in kaart en analyseren we de verschillende materiaal- en afvalstromen.
  2. Vergelijking van uw score op de circulariteitsladder met die van concurrenten. In onze benchmark Circulariteit food vergelijken wij uw resultaten met die van andere bedrijven in dezelfde sector.
  3. Identificatie van verbeterkansen. Aan de hand van de resultaten van de analyse en de uitkomsten van de benchmark Circulariteit food identificeren we samen met u de cruciale verbeteracties voor uw organisatie. Zo kunt u gericht aan de slag met het sluiten van uw keten.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Yael Aartsma of Rob de Jeu. Zij vertellen u graag meer over de benchmark.