Benchmark Leerplicht


Wilt u weten welke formatie past bij de taken die uw gemeente uit moet voeren op het gebied van leerplicht en RMC? Hiervoor heeft Berenschot de benchmark Leerplicht ontwikkeld: een benchmark die zich richt op de wettelijke uitvoeringstaken, beleidscapaciteit en ondersteuningsbehoefte op het gebied van leerplicht en RMC.

Steeds meer gemeenten kiezen voor een integrale jeugdaanpak, waarbij leerplicht en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) soms in het sociaal domein geplaatst worden. Leerplichtambtenaren en RMC-consulenten vervullen dan naast hun rol als toezichthouder ook een schakelrol in een gezamenlijke regionale aanpak gericht op preventie, vroegsignalering en passende ondersteuning. Dit heeft gevolgen voor de benodigde omvang, competenties en samenstelling van het leerplichtteam. Deelname aan de benchmark Leerplicht van Berenschot vertelt u welke formatie past bij de wettelijke uitvoeringstaken, beleidscapaciteit als ondersteuningsbehoefte in deze nieuwe situatie.

Waarom meedoen aan de benchmark Leerplicht?

  • Een reëel beeld van de benodigde formatie voor het uitvoeren van leerplichtwettaken en RMC-taken binnen uw gemeente;
  • Inzicht in de invloed van werkprocessen en inrichtingskeuzes op de werklast;
  • Duidelijke en betrouwbare cijfers over de uitvoering van de leerplichtwet- en RMC-taken;
  • Duiding van het verhaal achter de cijfers;
  • Vergelijking van uw formatie met vergelijkbare gemeenten;
  • Persoonlijke ondersteuning van onze adviseurs tijdens het traject;
  • Mogelijke koppeling met andere benchmarks van Berenschot zoals de Benchmark Gemeenten en de Benchmark Sociaal Domein;
  • Mogelijkheid tot verdiepend en aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld het evalueren van inrichtingskeuzes, het indelen van nieuwe werkprocessen of een inhoudelijke verdiepingsslag voor uw medewerkers.

Betrouwbaar onderzoek

Berenschot voert al ruim vijftien jaar benchmarks uit, zowel binnen de publieke als de private sector. Samen met ruim 2.000 organisaties binnen 25 sectoren hebben we een omvangrijke database opgebouwd, op basis waarvan wij per sector samen met opdrachtgevers normen bepalen en onderbouwd verbeteren. Naast een vergelijking tussen productiebedrijven onderling kunnen wij hierdoor ook een betrouwbare vergelijking met andere sectoren maken. Onze cijfers en definities worden dan ook vaak aangehaald in publicaties en landelijk als norm gezien.

Meld u nu aan!

Wilt u deelnemen aan de benchmark Leerplicht? De kosten voor deelname zijn € 3.500,- per gemeente. Wilt u meedoen als uitvoeringsorganisatie? Dan zijn de kosten € 6.000,-.

Eerst meer weten over onze benchmark Leerplicht? Neem dan contact op met Bob Kersten of Vanja van Sprakelaar via 030-291 68 48 (secretariaat).