Benchmark Onderwijs


‘’Hoe kan het dat uitgaven aan onderwijs stegen, en salarissen niet?’’
– Volkskrant 21 september 2019

Het bovenstaande is één van vele voorbeelden waaruit blijkt dat onderwijsbesturen onder het vergrootglas liggen en verantwoording moeten afleggen over de besteding van onderwijsgeld. De Berenschot Benchmark Onderwijs biedt een snelle en betrouwbare methode om deze verantwoording te doen.

Verantwoording door data

1 Verantwoording dmv data De Berenschot Benchmark Onderwijs helpt u op  een objectieve en betrouwbare manier met de verantwoording van uw bedrijfsvoering. De daaropvolgende inzichten geven u niet alleen concrete handvatten om beslissingen te nemen maar dienen ook als verantwoording, bijvoorbeeld richting de maatschappij, ouders, het ministerie, de ondernemingsraad of uw medezeggenschapsraad.

Inzicht in normen voor formatie en kosten

De benchmark biedt niet alleen overzicht over kosten en formatie, maar ook inzicht door het te vergelijken met soortgelijke besturen en verklaringen door een relatie te leggen met trends en ontwikkelingen in de sector. Denk aan antwoord op vragen als: hoe verhoudt mijn formatie zich ten opzichte van andere onderwijsorganisaties? Geef ik niet teveel geld uit aan bijzaken? En besteed ik voldoende middelen aan het primair proces? 2 Inzicht

Optimale organisatie-inrichting

3 Optimale OI Om als leraar zo goed mogelijk te kunnen functioneren moet de ondersteuningsorganisatie optimaal zijn ingericht. Zeker als er sprake is van een lerarentekort en hoge werkdruk. De benchmark biedt de organisatie concrete handvatten om de ondersteuning optimaal in te richten en daarmee de kosten te verminderen. Zo krijgt u inzicht in de uitgave per functie en kunt u zien hoe deze zich verhoudt tot de referentiegroep.

Toekomstbestendige organisatie

De Berenschot Benchmark Onderwijs ondersteunt u bij de inrichting van een toekomstbestendige organisatie. Zo ziet u bijvoorbeeld of u voldoende specialisten heeft aangetrokken die hedendaagse en toekomstige vraagstukken in uw bedrijfsvoering kunnen oplossen. Onze benchmark geeft u eveneens een indicatie van de verder te onderzoeken functies door een vergelijking op kosten en formatie met referentiegroepen. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt waar kosten en/of formatie uit de pas lopen. 4 Toekomstbestendige organisatie

Eerdere deelnemers over de Berenschot Benchmark Onderwijs

5 Eerdere deelnemers
  • “De benchmark onderbouwde wat ik eigenlijk al wist, onze overhead is klein en op punten onvoldoende. Dankzij de presentatie van Berenschot aan de PMR onderschrijft de PMR deze conclusie inmiddels ook.”
  • “Op basis van de benchmark hebben we administratieve taken van de directeuren naar administratief medewerkers verlegd en de directieformatie met 20% weten terug te brengen.”
  • “De ICT-kosten kwamen opvallend hoog uit de benchmark, terwijl de kwaliteit van de ICT voor verbetering vatbaar bleek. We hebben inmiddels een verbetertraject op onze ICT-afdeling ingezet.”
Bekijk de video 'De Benchmark' voor algemene informatie over de Berenschot Benchmark Onderwijs. Bekijk de video 'Hoe werkt de Benchmark' voor meer informatie over hoe de Berenschot Benchmark Onderwijs in zijn werk gaat.

Meer weten?

Lees meer over de prijzen van de benchmark. Heeft u andere vragen over de Benchmark Onderwijs? Neem vrijblijvend contact op met Frank Gortemaker via 06-13000602 of f.gortemaker@berenschot.nl.