Benchmark Public affairs


Intern een sterke positie veroveren om buiten de deur effectiever te kunnen beïnvloeden. Dat is dé opgave voor iedereen die zich met public affairs (PA) bezighoudt. Essentieel is dat u flexibel inspeelt op de acties van uw stakeholders. Alleen: hoe doet u dat? Hoe organiseert u het thuisfront en hoe toont u de toegevoegde waarde van uw activiteiten aan? En zet u wel de meest actuele PA-middelen in? De benchmark Public affairs, onder leiding van PA-expert Erik van Venetië, beantwoordt al deze vragen.

Voor wie?

De benchmark is voor alle professionals in public affairs en voor iedereen die zich met PA bezighoudt, zoals directeuren communicatie & marketing, strategie, bestuursondersteuning bij bedrijven, brancheorganisaties, overheden, ngo’s en andere non-profitorganisaties.

Waarom deelnemen aan de benchmark Public affairs?

De benchmark Public affairs maakt een ‘foto’ van uw PA-functie en vergelijkt die met PA-functies bij andere organisaties. Het van elkaar leren, elkaar inspireren en verbeteren staat centraal. De benchmark geeft u een schat aan informatie:

  • Vergelijking met PA-functies bij andere organisaties.
  • Gedetailleerd overzicht in de omvang en samenstelling van uw PA-functie: formatie, budgetten en inhuurkosten.
  • Ideeën over het vormgeven van de PA-functie: het orkestreren van het werk van alle collega’s die contacten met stakeholders onderhouden.
  • Aanbevelingen over de interne verantwoording en het meetbaar maken van resultaten.
  • Inzicht in de kwaliteit van stakeholderrelaties: met uw bekende partners, nieuwe burgerlobbygroepen, influencers én andere ‘strange bedfellows’.
  • Toepassen van nieuw instrumentarium, zoals digitale PA en andere technologische ontwikkelingen, naast de traditionele methoden en technieken.
  • Praktische adviezen over een effectieve werkwijze binnen uw organisatie.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Onze werkwijze

Nadat u zich heeft aangemeld, volgt een startbijeenkomst waarin wij het traject en bijbehorende planning zullen toelichten. Daarna vult u online de vragenlijst in. Op basis van de door u aangeleverde gegevens stellen wij een vergelijking op. Deze bespreken wij met u in een persoonlijk gesprek. Na validatie en duiding van de uitkomsten ontvangt u een individuele rapportage. Daarin ziet u in één oogopslag hoe uw organisatie zich verhoudt tot andere organisaties en waarom. Zo kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw PA-functie. Tot slot presenteren wij de resultaten en aanbevelingen in een gezamenlijke benchlearning bijeenkomst.

De benchmark Public affairs wordt uitgevoerd onder leiding van Erik van Venetië, expert op het gebied van public affairs. Hij adviseert en traint bedrijven, overheden en brancheorganisaties, en schreef verschillende boeken over PA, waaronder ‘Het Grote Lobbyboek’ (2013) en ‘Door Haagse ogen’ (2018). Verder is hij coauteur van het nog te verschijnen ‘Public affairs in maatschappelijk perspectief. Professional tussen wetenschap en praktijk’. Van Venetië is kerndocent van het public-affairsprogramma van de Universiteit Leiden, waar hij ook onderzoek doet naar de invloed van de burgerlobby.

Meld u nu aan!

Benieuwd hoe uw PA-functie presteert in vergelijking met die van andere organisaties? En welke nieuwe inzichten of verbeteringsmogelijkheden dat voor u oplevert? Meld u zich dan uiterlijk 31 december 2019 aan voor de benchmark Public affairs via het inschrijfformulier. De benchmark start in september en de kosten bedragen € 2.495 (exclusief btw). Bij deelname ontvangt u een exemplaar van ‘Public affairs in maatschappelijk perspectief. Professional tussen wetenschap en praktijk’. Dit boek verschijnt in september 2019 bij Wolters Kluwer.

Eerst meer weten? Neem dan contact op met Erik van Venetië (associé van Berenschot) via e.vanvenetie@berenschot.nl of Marieke Kral (adviseur Berenschot) via m.kral@berenschot.nl. Zij vertellen u graag meer over de benchmark Public affairs.