Benchmark Veiligheidsregio's


De benchmark Veiligheidsregio’s kan uw veiligheidsregio helpen overzicht te krijgen en een financiële balans te vinden. Dit door inzicht in de kosten van processen en in uw positie ten opzichte van andere veiligheidsregio’s. Tevens kunnen de uitkomsten een feitelijke basis vormen bij het maken van keuzes en kunt u deze gebruiken om een advies aan het bestuur te onderbouwen. De benchmark Veiligheidsregio’s is ontwikkeld in 2018 en kent tot nu toe zeven deelnemende veiligheidsregio’s.

Bruikbare vergelijking

Omdat veiligheidsregio’s altijd bijzondere kenmerken en daardoor specifieke risico’s hebben, zijn de veiligheidsregio’s nooit volledig met elkaar te vergelijken. Om toch kosten en prestaties goed met elkaar te vergelijken, brengen we de verschillen tussen veiligheidsregio’s in kaart en corrigeren we voor schaalverschillen. Zo ontstaat een structuur waar een bruikbare vergelijking uit volgt. Daarnaast helpen wij u de uitkomsten goed te duiden.

Waarom meedoen?

  • Bruikbare vergelijking van uitkomsten met die van andere veiligheidsregio’s
  • Objectief inzicht in de kosten van primaire processen, overheadprocessen en prestaties
  • Onafhankelijke informatie voor verantwoording
  • Leren van inzicht in de eigen organisatie en van vergelijking met andere veiligheidsregio’s.

Aanpak

Tijdens de benchmark vragen wij u om een gestandaardiseerde vragenlijst in te vullen. Persoonlijke begeleiding en grondige validatie van de cijfers zijn onderdeel van onze standaardprocedure. In de benchmark nemen we zowel de primaire processen als de overhead mee. Voor de primaire processen gebruiken we de Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRa) als basis, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen besturende processen, beheersen van risico’s, verlenen van hulp en zorg, brandweerprocessen, GHOR-processen en normaliseren van de situatie. Naast deze VeRa-processen nemen we ook bevolkingszorgprocessen mee.

De overhead is ingedeeld volgens de methode die Berenschot bij alle benchmarks gebruikt, bijvoorbeeld voor gemeenten. Voorbeelden van overheadcategorieën zijn financiën en control, juridische zaken, inkoop en facilitaire dienst. Kosten voor FLO en voor huisvesting krijgen specifieke aandacht.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

Benieuwd hoe uw veiligheidsregio presteert? Neem dan deel aan de benchmark Veiligheidsregio’s. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Judith VlagsmaLars Bos of Gert Jan Bosland.

Zij vertellen u graag meer over de benchmark.