Benchmark Communicatie


Communicatie is onmisbaar als het gaat om het positioneren van uw organisatie en een betere communicatie met uw omgeving, vooral in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld. Hoe ziet de aansturing van uw communicatiefunctie eruit? Hoe ziet de communicatiefunctie er in de toekomst uit? Wat zijn trends en ontwikkelingen? En hoe kunt u uw communicatiefunctie daadwerkelijk verbeteren? Deze en andere vragen komen aan bod bij de benchmark Communicatie.

Waarom deelnemen aan de benchmark Communicatie?

De benchmark Communicatie geeft u inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van uw communicatiefunctie aan de hand van de volgende vragen:

  • Hoe wordt de communicatiefunctie aangestuurd? Welke positie neemt communicatie in binnen de totale organisatie?
  • Hoe is de communicatieafdeling georganiseerd? Uit wat voor teams bestaat de afdeling? Hoe werkt de afdeling samen in de organisatie? En over wat voor competenties beschikt de afdeling?
  • Hoe gaat de communicatieafdeling om met trends en ontwikkelingen? Hoe wordt de communicatiestrategie bepaald? Wat zijn belangrijke elementen in de strategie?
  • Hoe ziet de formatie eruit? Over wat voor budget beschikt de afdeling? Hoeveel wordt uitgegeven aan inhuur en uitbesteding?

Light of verdiept: aan u de keus

Optie 1: Benchmark light

  • Vragenlijst invullen.
  • Korte rapportage met de algemene conclusies en bevindingen voor uw organisatie.
  • Afsluitende sessie met alle deelnemers voor een toelichting op de algemene resultaten.

Optie 2: Benchmark verdiept

Benchmark light plus:

  • Diepte-interview waarin u vragen over uw eigen communicatiefunctie kunt stellen.
  • Presentatie / werksessie met uw team of leidinggevenden.
  • Korte rapportage met een advies rond uw persoonlijke vragen.

Berenschot vergelijkt de communicatiefuncties van organisaties met vergelijkbare kenmerken en van vergelijkbare omvang. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. De benchmark Communicatie start november en wordt eind januari afgerond met een bijeenkomst voor alle deelnemers. Als u kiest voor de verdiepte benchmark, start daarna het vervolgtraject.

Betrouwbaar onderzoek

Berenschot voert al ruim vijftien jaar benchmarks uit, in zowel de publieke als private sector en bij zorg- en onderwijsinstellingen. Samen met ruim 2.000 organisaties binnen 25 sectoren hebben we een omvangrijke database opgebouwd, op basis waarvan wij per sector samen met opdrachtgevers normen bepalen en onderbouwd verbeteren. Onze cijfers en definities worden dan ook vaak aangehaald in publicaties en landelijk als norm gezien.

Planning

De editie 2019-2020 start in het najaar van 2019.

Breng uw communicatiefunctie bij de tijd!

Voor een eerste indicatie kunt u aan de slag met de Benchmark Communicatie ‘light’. De kosten hiervoor bedragen € 2.495  (exclusief btw).

Heeft u behoefte aan een diepgaande analyse van uw communicatiefunctie? Dan is de verdiepte versie van de benchmark Communicatie echt iets voor u. De kosten voor deze uitgebreide variant van de benchmark bedragen € 5.995 (exclusief btw).

Meld u nu aan!

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met Mark Weijers via m.weijers@berenschot.nl of met Robert Wester via r.wester@berenschot.nl of bel naar 030 – 291 68 77 (secretariaat).