Benchmark Communicatie


Bent u op zoek naar manieren om uw communicatiefunctie (pdf, 1.1 MB) verder te versterken? Benieuwd naar de nieuwste trends en ontwikkelingen in communicatie, om uw team te inspireren met frisse ideeën? Of gewoon nieuwsgierig hoe andere communicatiefuncties zijn georganiseerd? Deelname aan de benchmark Communicatie van Berenschot biedt u de meest actuele inzichten!

Waarom deelnemen aan de benchmark Communicatie?

Deelnemers waarderen de hedendaagse zienswijzen en praktische ideeën uit het onderzoek, die hen helpen hun communicatieafdeling verder te ontwikkelen. De benchmark geeft inzicht in talrijke kwalitatieve en kwantitatieve thema’s van communicatiefuncties:

 • Wat is de focus van communicatieafdelingen? Welke rollen en kerntaken zijn er belegd? Hoe ontwikkelen die rollen zich?
 • Hoe is de communicatieafdeling georganiseerd? Uit welke teams bestaat de afdeling? Hoe werkt de afdeling samen in de organisatie? En over welke competenties beschikt de afdeling?
 • Hoe gaat de communicatieafdeling om met trends en ontwikkelingen? Wat zijn de belangrijkste dilemma’s en uitdagingen voor de afdeling in het komende jaar? Wat doen vakgenoten?
 • Hoe wordt de communicatiestrategie bepaald? Waar ligt de inhoudelijke focus? Hoe behouden afdelingen hun koers in de hectiek van alledag?

Basis, verdiept of maatwerk: aan u de keus

Optie 1: Benchmark basis

In het basisonderzoek vergelijken we uw communicatiefunctie met die van andere deelnemers. Het resultaat is een visuele rapportage met een samenvatting van alle inzichten. Het basistraject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vragenlijst invullen.
 • Visuele rapportage met conclusies en bevindingen.
 • Afsluitende bijeenkomst met alle deelnemers voor een toelichting op de algemene resultaten.

Uw investering: € 2.500 (exclusief btw),

Optie 2: Benchmark verdiept

Dit betreft het basisonderzoek plus een vervolgtraject waarin we extra verdieping aanbrengen. U kunt denken aan:

 • Een extra diepte-interview waarin we ingaan op uw specifieke vragen en u op basis van de uitkomsten een advies op hoofdlijnen geven.
 • Een uitgebreide werksessie met uw team waarin we de vertaalslag maken van de resultaten naar de plannen en de dagelijkse praktijk van uw afdeling.

Uw investering: € 6.000 (exclusief btw).

Optie 3: Maatwerk

Geen vraagstuk is hetzelfde. Op basis van uw specifieke behoefte ontwerpen we een maatwerkonderzoek, bijvoorbeeld een sectorale vergelijking of een vergelijking met een aantal organisaties naar keuze. Zo vergeleek Berenschot onlangs bijvoorbeeld alle rijksinspecties. Maar ook een verdiepend onderzoek op een specifiek thema behoort tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan budget, inrichting van de afdeling of trends rond bepaalde kerntaken.

Uw investering: op aanvraag.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Planning

Bij de vijfde editie van de benchmark Communicatie houden we de volgende planning aan:

 • 1 april 2020: deelnemers ontvangen digitale vragenlijst en instructies​
 • Eind april 2020: deadline voor het invullen van de digitale vragenlijst​
 • Mei 2020: validatiegesprekken met de deelnemers​
 • Begin juni 2020: deelnemers ontvangen hun rapportage​
 • Medio juni 2020: slotbijeenkomst met alle deelnemers

Meld u nu aan!

Benieuwd hoe u uw communicatiefunctie naar een hoger plan kunt tillen? Meld u dan uiterlijk 1 april 2020 aan voor de benchmark Communicatie via het aanmeldformulier! Eerst meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Mark Weijers (projectleider) via m.weijers@berenschot.nl of met Robert Wester (sectorleider) via r.wester@berenschot.nl of bel naar 030 – 291 68 77 (secretariaat).