Benchmark Formatie en kosten gemeenten


Decentralisaties, veranderende wetgeving, samenwerking, in- en uitbesteding, toenemende automatisering; allerlei factoren die leiden tot een continu veranderend takenpakket. Bovendien was 2018 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Een jaar waarin met regelmaat vragen worden gesteld over de formatieve inzet van gemeenten. Bij welke taken zijn uw formatie en kosten passend bij uw werklastbepalende kenmerken en waar liggen de aandachtspunten? De benchmark Formatie en kosten gemeenten helpt u deze vragen te beantwoorden en blikt samen met u vooruit. Daarvoor wordt, in tegenstelling tot andere benchmarks, de gehele ambtelijke formatie van zowel het primaire proces als de overhead in kaart gebracht.

Hierbij staan de apparaatskosten – loonkosten, inhuurkosten, materiële kosten en kosten van taken belegd bij derden – centraal. Immers, de laatste jaren zijn gemeenten steeds meer taken gaan uitbesteden of onderbrengen in een gemeenschappelijke regeling. Hierdoor volstaat een vergelijking van alleen uw vastgestelde formatie niet meer.

Waarom meedoen aan de benchmark Formatie en kosten gemeenten?

  • Gedetailleerd inzicht in de uitvoeringskosten en formatie van alle taken van uw gemeente, verdeeld over 24 clusters in het primaire proces en 11 overheadcategorieën.
  • Duiding van de uitkomsten van uw gemeente door formatie en kosten in verband te brengen met 102 zorgvuldig gekozen werklastbepalende kenmerken van uw gemeente.
  • Uitvoerig validatieproces over meerdere rondes, resulterend in uitkomsten die breed gedragen zijn in uw organisatie om te voorkomen dat het gesprek achteraf gaat over de correctheid van de cijfers in plaats van de betekenis van de uitkomsten.
  • Referentiegroep op maat.
  • Presentatie bij u op locatie over uitkomsten en aandachtspunten van uw gemeente.
  • Persoonlijke ondersteuning door onze adviseurs tijdens het gehele traject.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

Bent u geïnteresseerd in deze benchmark? Meld u dan aan via de website. Hier kunt u de vragenlijst en uitkomsten online raadplegen en bewerken op een detailniveau naar keuze: op functieniveau om gericht te sturen of uitzoomen om op hoofdlijnen het samenspel tussen overhead en primair proces te zien.

Indien gewenst kan Berenschot u de toedeling van de formatie en kosten bijna volledig uit handen nemen en de vragenlijst voor u invullen. Dit ontlast uw personeel en verkort de doorlooptijd. Eerst meer informatie? Bekijk de informatiebrochure (pdf, 4.5 MB) of neem contact op met Bahamin Khossravi of Marly Beskers-te Selle via 030 - 291 68 48 of benchmarking@berenschot.nl. Wij zijn u graag van dienst.