Benchmark HR-afdeling


Ken- & stuurgetallenonderzoek personeelsmanagement

Berenschot beschikt als enige in Nederland over een dergelijk statistisch betrouwbaar meetinstrument: de Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement. Een database vol actuele benchmarkinformatie, waarin we sinds 1991 een enorme onderzoekskennis hebben opgebouwd. Daarmee vormt het een onmisbaar instrument voor uw HR-analytics.

Deelname aan de online benchmark HR-afdeling geeft u de gelegenheid uw HR-beleid te meten en te vergelijken met branchegenoten als het gaat om de inrichting, efficiëntie en kosten van uw HR-functie. Het maatwerkrapport biedt daarnaast inzicht in de bijdrage van HRM aan de doelstellingen van de organisatie en verschillen tussen uw personeelsbestand en dat van andere organisaties. Bovendien komen actuele en centrale HR-thema’s aan bod die u inspiratie en marktkennis geeft tot aan 2019.

Volledige HR-werkveld afgedekt

De benchmark HR-afdeling dekt het volledige HR-werkveld af. In totaal gaat het om 53 verschillende kritische prestatie-indicatoren op het vlak van HR, waaronder:

 • Budget HR-functie per medewerker
 • Gemiddelde personeelskosten per HR-fte
 • Gemiddelde diensttijd en functieverblijftijd naar sector
 • Gemiddelde uitstroom medewerkers korter dan 2 jaar in dienst
 • Inzet instrumenten HR-werkterreinen
 • Tijdsbesteding aan primaire HR-taken
 • Verdeling HR-specialistenformatie over HR-werkterreinen per sector
 • Verhouding vaste en tijdelijke contracten
 • Leeftijdsopbouw
 • Diensttijdopbouw
 • Gemiddelde in- en uitstroom
 • Functieverandering medewerkers (doorstroom)
 • Ziekteverzuimpercentage
 • Opleidingsbudget per medewerker
 • HR-fte ratio

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan voor de Benchmark HR-afdeling!

Berenschot voert dit onderzoek tweejaarlijks uit in samenwerking met HR Strategie, een uitgave van MindCampus. U kan zich inschrijven via het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Hans van der Spek. Hij vertelt u graag meer over het onderzoek. Naast de standaard rapportage via de online-tool bestaan er tal van mogelijkheden voor een maatwerkrapportage & advies.