Benchmark IT hogescholen


IT vervult een steeds strategischer rol in het onderwijs. Daarnaast staan privacy en informatieveiligheid steeds hoger op de agenda en volgen technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Dit heeft grote gevolgen voor de IT binnen uw organisatie. De benchmark IT hogescholen laat u zien waar u staat ten opzichte van vergelijkbare hogescholen.

De benchmark IT hogescholen brengt nauwgezet uw formatie en kosten in beeld van verschillende IT-onderwerpen, zoals het netwerk, datacenter, gebruikersomgeving, informatiemanagement en applicatielandschap.

Vergelijking van de uitkomsten met die van andere hogescholen geeft u een compleet en gedetailleerd beeld van uw IT en inzicht in het verbeterpotentieel. Deelname aan de benchmark levert dan ook informatie op waarmee u onderbouwd en effectief kunt sturen op uw IT.

Waarom deelnemen aan de benchmark IT hogescholen?

De benchmark is in nauwe samenwerking met hogescholen ontwikkeld. Afgelopen jaar vond de eerste benchmarkronde plaats die door Berenschot is ondersteund. 10 hogescholen deden mee aan deze benchmark. De deelnemers bevelen de benchmark allemaal aan. Zij geven onze dienstverlening een 9,6.

Een aantal highlights:

  • Objectieve informatie over de formatie, kosten en kenmerken van uw IT – kwalitatief én kwantitatief.
  • De mogelijkheid om te leren van de meest actuele inzichten en best practices van collega-organisaties.
  • Het inzicht in verbeterpotentieel, dat kan dienen als onderbouwing en hulpmiddel bij budgettering.

De benchmark IT vormt een verdieping op de overheadbenchmark van Berenschot.

Onze werkwijze

  • Na inschrijving ontvangt u van ons alle benodigde documenten om van start te gaan alsook een persoonlijke account tot het online benchmark portal waar u de vragenlijst en uitkomsten kunt raadplegen.
  • We organiseren een startbijeenkomst met deelnemende hogescholen om het onderzoek en de vragenlijst door te nemen. Hierin worden ook al uw wensen met betrekking tot nieuwe vragen en actuele onderwerpen besproken.
  • Nadat de wijzigingen in de vragenlijst zijn doorgevoerd, kunt u aan de slag met de online vragenlijst. Tijdens het proces staan onze adviseurs klaar om uw vragen te beantwoorden.
  • Na afronding checken wij de vragenlijst en stellen we een vergelijking voor u op. We plannen een gesprek met u in om de conceptuitkomsten door te nemen en de aangeleverde gegevens te valideren. U krijgt na het gesprek de gelegenheid om indien nodig uw gegevens nog te corrigeren.
  • Indien de definitieve versie van de vragenlijst af is, ontvangt u de uitkomsten in uw eigen online portal. Hierin treft u een dynamisch dashboard aan met alle uitkomsten en vergelijkingen.
  • Tot slot organiseren we een afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemers om de uitkomsten van de benchmark, duiding van de verschillen en best practices met elkaar te bespreken.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Het Berenschot Benchmark Instituut staat garant voor een valide benchmarkmethodiek. Met andere woorden, er worden appels met appels vergeleken.

Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

Benieuwd hoe uw IT scoort in vergelijking met andere hogescholen? Meld u dan aan via de website. Meer weten? Neem dan contact op met Dirk-Jan Schoneveld of Bahamin Khossravi via 030 - 291 68 48 of itbenchmarkhogescholen@berenschot.nl.